Regulamin Twórczych Warsztatów w Fabryce Sztuki

Fabryka Sztuki w Łodzi i Teatr CHOREA od kilku lat zapraszają na całoroczny cykl Twórczych Warsztatów w Fabryce Sztuki w Łodzi. Co miesiąc proponujemy program kilku świetnych wydarzeń przeznaczonych dla rodzin, dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanych w myśl idei warsztatów rodzinnych i międzypokoleniowych, podkreślających znaczenie wspólnego spędzania czasu wolnego dzieci, rodziców i opiekunów. W programie cyklu znajdują się się warsztaty ruchowe, teatralne, taneczne, muzyczne, wokalne, plastyczne, sensoryczne, performerskie, etc., oraz warsztaty mistrzowskie, prowadzone przez doświadczonych instruktorów i artystów z całej Polski.

Regulamin Twórczych Warsztatów w Fabryce Sztuki w Łodzi

1. Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki w Łodzi organizowane są przez Fabrykę Sztuki w Łodzi oraz Teatr CHOREA, zwanych organizatorami wydarzenia.

2. W czasie Twórczych Warsztatów rodzinnych każde dziecko uczestniczące w wydarzeniu, musi pozostać po opieką rodzica lub dorosłego opiekuna. Zachęcamy przy tym rodziców i opiekunów do wspólnej, kreatywnej pracy z dzieckiem. Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki organizowane są w myśl idei warsztatów rodzinnych i międzypokoleniowych, podkreślających znaczenie wspólnego spędzania czasu wolnego dzieci, rodziców i opiekunów.

3. Jeśli rodzice lub opiekunowie zapisują na warsztaty dziecko, którego wiek jest niezgodny z przedziałem wiekowym określonym przez prowadzącego warsztaty i umieszczonym w opisie warsztatów, wówczas rodzice lub opiekunowie ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za uczestnictwo dziecka w warsztatach. Prowadzący ani organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci młodsze lub starsze uczestniczące w wydarzeniu, które przeznaczone jest dla innej grupy wiekowej.

4. Prosimy o zabieranie wygodnego stroju i butów na zmianę na warsztaty, zwłaszcza na wydarzenia dotyczące pracy z ciałem, głosem oraz na wszystkie warsztaty rodzinne i warsztaty dla dzieci.

5. Przed rozpoczęciem warsztatów prosimy uczestników o poinformowanie osoby prowadzącej o kontuzjach i chorobach, zwłaszcza przed wydarzeniami dotyczącymi pracy z ciałem i głosem.

6. Udział w Twórczych Warsztatach w Fabryce Sztuki jest płatny. Cennik każdego warsztatu podany jest w zarówno w miesięcznym harmonogramie warsztatów, jak również w opisie każdego wydarzenia. 

7. Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny oraz Kartę Łodzianina mogą skorzystać ze zniżki w wysokości 5 zł za udział w pojedynczych warsztatach. Powyższej zniżce nie podlegają karnety oraz udział w warsztatach Ashtanga Jogi, prowadzonych przez Maję Caban (Nataradża - joga i masaż).

8. Płatność za udział w Twórczych Warsztatach przyjmujemy gotówką, przed rozpoczęciem wydarzenia. Płatność przyjmuje osoba prowadząca wydarzenie, lub koordynator warsztatów, który jest obecny przed rozpoczęciem wydarzenia.

9. Płatność za udział w warsztatach można również przelać na konto Fabryki Sztuki w Łodzi (UWAGA! ZMIANA NUMERU KONTA!): 66 1050 1461 1000 0090 8161 3359. W tytule przelewu należy umieścić tytuł warsztatu, datę warsztatu oraz imię i nazwisko uczestnika / opiekuna. Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: warsztaty@fabrykasztuki.org). W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach, Fabryka Sztuki nie zwraca przelanej opłaty. Nadawca przelewu będzie mógł wykorzystać opłatę w późniejszym terminie, na poczet udziału w kolejnych Twórczych Warsztatach w Fabryce Sztuki. 

10. Udział w Twórczych Warsztatach online, transmitowanych na żywo na fanpage'u Fabryki Sztuki na Facebooku (https://www.facebook.com/fabrykasztukilodz) jest bezpłatny.

11. Podczas Twórczych Warsztatów wykonywana jest dokumentacja fotograficzna wydarzeń. Zdjęcia publikowane są jako relacje z wydarzeń na stronach internetowych oraz fanpage'ach na Facebooku, które administrowane są przez Fabrykę Sztuki i Teatr CHOREA. Jeśli uczestnik warsztatów nie wyraża zgody na wykorzystywanie swojego wizerunku, prosimy aby poinformował o tym osobę fotografującą, prowadzącego warsztaty lub koordynatora warsztatów.

12. Organizatorzy mają prawo do odwołania warsztatów, w przypadku kiedy nie zostanie zebrana odpowiednia ilość uczestników pozwalająca na właściwe przeprowadzenie wydarzenia, lub z innych powodów niezależnych od Organizatorów, które uniemożliwią przeprowadzenie warsztatów.

13. W przypadku odwołania warsztatów wszyscy uczestnicy, który zarezerwowali miejsce na wydarzenie, zostaną niezwłocznie poinformowani przez Organizatorów o jego anulowaniu.

14. Zapisy na Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki prowadzi Teatr CHOREA, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-18:00, pod adresem mailowym: warsztaty@fabrykasztuki.org, lub pod numerem telefonu: +48 506 103 207. Nie prowadzimy zapisów w weekendy (soboty i niedziele) oraz w dni świąteczne.

15. System rezerwacji miejsc na warsztaty zamykamy po wyczerpaniu limitu miejsc, lub o godzinie 18:00, w dniu poprzedzającym wydarzenie, a na wydarzenia sobotnie, niedzielne i poniedziałkowe system rezerwacji miejsc zamykamy w poprzedzający je piątek o godzinie 18:00.

16. W zgłoszeniu prosimy podać tytuł warsztatu, datę warsztatu i dane uczestników. W przypadku warsztatów rodzinnych i warsztatów dla dzieci i młodzieży: imię, nazwisko i wiek dziecka oraz imię i nazwisko dorosłego opiekuna/rodzica. W przypadku warsztatów dla dorosłych: imię, nazwisko i wiek uczestnika. 

17. Prosimy uczestników o powiadomienie organizatorów o zmianie lub odwołaniu rezerwacji, najpóźniej do godz. 18:00 w dniu poprzedzającym wydarzenie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie przyjmowania zgłoszeń na kolejne warsztaty (przez następny miesiąc) od osób, które nie uprzedziły organizatorów o odwołaniu rezerwacji.

18. Fabryka Sztuki w Łodzi i Teatr CHOREA nie ponoszą odpowiedzialności za treść ogłoszeń umieszczanych na portalach społecznościowych oraz w innych mediach, poza wiedzą organizatorów.

19. Osoby zgłaszające udział w Twórczych Warsztatach w Fabryce Sztuki w Łodzi przyjmują do wiadomości, iż:

  • Administratorem danych osobowych jest Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź, info@fabrykasztuki.org.

  • Administratorem danych osobowych jest Teatr CHOREA w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź.

  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody bezterminowo.

  • Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.

  • Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  • Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.

  • Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.


Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przed dokonaniem opłaty warsztatowej.

Dokonanie opłaty warsztatowej jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

 

x
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach Teatru Chorea zarejestruj się.