RYTMIKA/ HARMONIA/ MUZYKA

Warsztaty skierowane do profesjonalistów jak i amatorów pasjonujących się teatrem, muzyką, tańcem, rytmem i śpiewem. W naszej pracy inspirujemy się muzyką i rytmiką pochodzącą ze starożytnej Grecji, Bałkanów, muzyką Bliskiego Wschodu, Indii, Brazylii, jazzem. Podczas warsztatów wspomagamy się prostymi instrumentami perkusyjnymi, harmonium, metronomem. Opieramy się na doświadczeniach muzycznych i teatralnych (zarówno jako instrumentaliści jak i kompozytorzy muzyki teatralnej) a także na wieloletniej pracy warsztatowej. Mamy doświadczenie w pracy z chórami, grupami teatralnymi, wokalistami, aktorami, amatorami w różnym wieku (dzieci, młodzież, dorośli). Za każdym razem dostosowujemy program do potrzeb i możliwości grupy, z którą pracujemy.

 

Opracowany przez nas program warsztatów dzielimy na dwa moduły:

RYTMIKA/ PULS/ RYTMICZNE CIAŁO:
- zasady rytmicznej notacji muzycznej (zapis, grupowanie)
- polimetryczne ćwiczenia ruchowo-rytmiczne poprawiające korelację półkul mózgowych i koordynację ruchową
- praca nad uświadomieniem pulsu
- inkorporacja rytmu poprzez działanie całym ciałem (wychodzimy od zewnętrznego żródła rytmu, metronomu, przechodząc do wewnętrznego poczucia pulsu)
- praca nad wspólnym pulsem grupy
- rytmy parzyste i nieparzyste, proste i złożone
- budowanie złożonych struktur polirytmicznych począwszy od prostych ćwiczeń, tupania, klaskania, uderzania o ciało
- improwizacja rytmiczna
- elementy body percussion

GŁOS/ MELODIA/ PIEŚŃ:
- rozgrzewka głosowa z uwzględnieniem fizjologii i mechaniki głosu (krtań, struny głosowe, rezonatory)
- nauka poprawnej fonacji czyli produkcji dźwięku
- zasady zdrowej eksploatacji głosu
- notacja muzyczna (klucze, skale, rejestry, wysokość dźwięku, interwały, akordy)
- od skali do melodii: podstawowe skale systemu dur-mol ilustrowane przykładami, ćwiczenia z użyciem prostych skal (np. pentatonika), improwizowanie melodii w oparciu o skale, nauka jednogłosowych melodii tonalnych i atonalnych
- interwały i akordy: budowanie prostych współbrzmień, od prostych akordów do złożonych słupów harmonicznych,
- nauka "pionowego" słuchania i śpiewania
- jedno i wielogłosowe ćwiczenia harmoniczne
- nauka pieśni w wielu językach, pochodzących z różnych zakątków świata (pieśni inspirowane muzyką antycznej Grecji, pieśni gruzińskie, bułgarskie, serbskie, ukraińskie, sefardyjskie, pieśni z łódzkiego getta, a także autorskie kompozycje instruktorów)

 

Warsztat organizowany na zamówienie, w ramach stałej oferty Teatru CHOREA. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: +48 506 103 207, lub mailowy: chorea.warsztaty@gmail.com

Proponujemy warsztaty 1,2,3 lub 5 dniowe (z możliwością zakończenia pokazem pracy).

 

x
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach Teatru Chorea zarejestruj się.