Projekt "Oratorium Dance Project"

Projekt "Oratorium Dance Project"

01.03-10.12.2011
Teatr CHOREA

Teatr CHOREA rozpoczyna realizację projektu "Oratorium Dance Project. CHOREA, Łódź 2011". Jest to międzynarodowy projekt artystyczno-edukacyjny, którego adresatami są dzieci w wieku szkolnym, młodzież gimnazjalna oraz licealna, a także osoby dojrzałe (50+) z Łodzi i regionu łódzkiego.

Głównym celem projektu jest integracja różnych grup społecznych i wiekowych, wielokulturowej Łodzi, poprzez sztukę oraz aktywizacja dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych. Są to zazwyczaj młodzi ludzie z rodzin biednych lub patologicznych, domów dziecka, świetlic środowiskowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy mają bardzo ograniczony dostęp do edukacji artystycznej. Udział w projekcie może stanowić dla nich pierwszą w życiu okazję do kreatywnego działania w sztuce.

Jesienią 2011 roku 120-osobowa grupa uczestników, pod przewodnictwem wybitnego, amerykańskiego choreografa - Roberta M. Haydena i artystów ze Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA, z udziałem orkiestry i chóru Filharmonii Łódzkiej oraz Teatru Wielkiego w Łodzi, stworzy wspólne dzieło - niezwykłe przedstawienie taneczno-muzyczne.

Na potrzeby projektu powstał utwór muzyczny "Oratorium Antyk/Trans/Orchestra". Wykorzystano w nim specjalnie zaaranżowane pieśni antycznej Grecji, zrekonstruowane z ocalałych zabytków muzycznych sprzed 2,5 tysiąca lat. Wystąpi w nim 60-cio osobowa grupa młodzieży, wraz z Chórem Filharmonii Łódzkiej. W tanecznej części widowiska, w choreografii Roberta M. Haydena, zobaczymy 60-cio osobową grupę wykonawców, która nigdy wcześniej nie zajmowała się tańcem. W pracy z młodzieżą Haydenowi pomagać będą zawodowi tancerze z Teatru CHOREA oraz z Pracowni Fizycznej, prowadzonej w Łodzi przez Jacka Owczarka, a także niezależni łódzcy artyści.

Pierwsza faza projektu, prowadzona w pierwszym półroczu 2011 roku przez Teatr CHOREA, objęła rekrutację 120-osobowej grupy młodzieży, ze świetlic środowiskowych, domów kultury, domów dziecka, OHP-ów i organizacji pozarządowych. Zespół CHOREI od marca 2011 przeprowadził kilkadziesiąt warsztatów teatralnych i muzycznych, które pozwolą wyłonić grupę najbardziej utalentowanej i zaangażowanej młodzieży do drugiej fazy projektu, realizowanej w październiku i listopadzie 2011.

Druga faza projektu prowadzona przez Roberta M. Haydena i polskich instruktorów, na przestrzeni ośmiu tygodni, w październiku i listopadzie 2011 roku, obejmie naukę choreografii i przyswojenie materiału muzycznego.

Finał projektu to dwa pełnowymiarowe, profesjonalne widowiska z Orkiestrą i Chórem Filharmonii Łódzkiej, w dniach 8 i 9 grudnia 2011, zaprezentowane w Klubie Wytwórnia - Toya Studios w Łodzi. 

Dzięki współpracy z choreografem i pedagogiem Robertem M. Haydenem oraz członkami Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA, młodzi uczestnicy projektu będą mieli okazję nie tylko zmierzyć się z ogromnym wyzwaniem, jakim jest praca nad profesjonalnym przedstawieniem taneczno-muzycznym, ale przede wszystkim będą mogli poznać swój własny potencjał twórczy oraz siłę i radość, płynące z pracy w zespole. Udział w projekcie "Oratorium Dance Project. CHOREA, Łódź 2011" może stać się początkiem artystycznych (teatralnych, tanecznych czy wokalnych) poszukiwań młodzieży.

Wsparcie projektu potwierdziło wiele instytucji kultury i edukacji artystycznej z Łodzi, m.in.: Filharmonia Łódzka, Teatr Wielki, Fabryka Sztuki w Łodzi, Szkoła Baletowa i Akademia Sztuk Pięknych.

Projekt współfinansują:
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Urząd Miasta Łodzi
- Urząd Marszałkowski w Łodzi
- Instytut Muzyki i Tańca
- Narodowe Centrum Kultury
- Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie
- British Council
- PGE Energetyka

Projekt otrzymał honorowe patronaty:
- Marszałka województwa łódzkiego - Pana Witolda Stępnia
- Prezydent Miasta Łodzi - Pani Hanny Zdanowskiej
- Sekretarza Stanu do spraw Europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - Pana Mikołaja Dowgielewicza

Projekt został wybrany i wpisany jako jedno z najważniejszych wydarzeń odbywających się podczas Przewodnictwa Polski w Radzie UE.

Patroni medialni projektu:
- Telewizja Polska
- 3 Program Polskiego Radia
- Gazeta Wyborcza

 

więcej

Teatr CHOREA w Hiszpanii

Teatr CHOREA w Hiszpanii

04-14.02.2011
Festiwal Escena Contemporanea, Madryt

Twórcy Teatru CHOREA jako jedyni artyści z Polski zostali zaproszeni do uczestnictwa w XI edycji Międzynarodowego Festiwalu Escena Contemporanea w Madrycie, odbywającego się w dniach 27.01.-20.02.2011. Teatr CHOREA dwukrotnie zaprezentuje na festiwalu spektakl „Gry [w] Pana Cogito”, w reżyserii Tomasza Rodowicza. Spektakl powstał w oparciu o najważniejsze i prawie zupełnie nieznane teksty jednego z największych polskich poetów powojennych - Zbigniewa Herberta. Ze względu na prezentację spektaklu na festiwalu został stworzony ich przekład na język hiszpański. 

data: 11, 12 lutego 2011
miejsce: Międzynarodowy Festiwal Escena Contemporanea, Madryt

 

Spektakle Teatru CHOREA połączone będą z cyklem festiwalowego panelu dyskusyjnego dotyczącego polskiej dramaturgii współczesnej oraz współczesnego teatru polskiego, z udziałem m.in.: Macieja Nowaka (dyrektora Instytutu Teatralnego), Juana Ignacio Garcia Garzon (krytyka teatralnego), Jarosława Bielskiego (aktora, reżysera) oraz Romana Pawłowskiego (czołowego polskiego krytyka teatralnego, autora antologii współczesnego dramaturgii polskiej).

Festiwal Escena Contemporanea powołany został, aby otworzyć dyskusję dotyczącą różnorodnych metod tworzenia współczesnego teatru. Twórcą festiwalu jest stowarzyszenie: ‘Asociacion Cultural Escena Contemporanea’, utworzone przez najważniejsze teatry alternatywne w Madrycie, we współpracy z Consejeria de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid. Posiada również wsparcie ze strony Ministerio de Cultura, INAEM, Direccion General de Cooperacion y Comunicacion Cultural, a także instytucji oraz ambasad całego świata. Jest jednym z najważniejszych międzynarodowych wydarzeń kulturalnych w Hiszpanii.

XI Edycja Festiwalu Escena Contemporanea daje możliwość uczestniczenia w najbardziej awangardowych scenicznych pokazach i spektaklach powstających we współczesnym teatrze europejskim. Festiwal cieszy się ogromnym zainteresowaniem szerokiego grona międzynarodowej publiczności.

Teatr CHOREA został także zaproszony do przeprowadzenia w Sewilli, w dniach 06-10.02.2011, warsztatów pt. “Alfabety sceny” dla aktorów Teatru Atalaya i Laboratorio Internacional del Actor.

 

“Gry [w] Pana Cogito” to spektakl w którym zdekonstruowana poezja, dynamiczny ruch i zmysłowa muzyka, tworzą nowoczesny, ostry i przejmujący język teatru.

„Uczymy się grać, patrząc jak grają inni.
Jak jednak obserwator odróżni błąd graczy od posunięcia prawidłowego?(…)
Przypatrz się temu co nazywamy grami.
Co jest im wszystkim wspólne?

Co jeszcze jest grą a co już nią nie jest?
Czy możesz podać granice?
Nie. Możesz je wytyczyć. Dotąd bowiem ich jeszcze nie wytyczono. (…)”

Ludwig Wittgenstein Dociekania filozoficzne 


Gry (w) Pana Cogito to rozpisanie myśli poety na przestrzeń sceny. Precyzyjne poetyckie konstrukcje zostają rozłożone na części. Taki zabieg prowadzi do odsłonięcia ich elementarnych, żywych znaczeń oraz do wydobycia autentycznej siły słów. Fragmenty tekstów Zbigniewa Herberta składane są w nowe związki.

Trzy źródłowe środki teatralne – słowo, ruch i muzyka – budują rządzącą się własnymi prawami rzeczywistość sceniczną. Tworzą nierozerwalną jednię – nową choreę. Ruch nie ilustruje słowa, muzyka nie dopowiada treści. Dopiero z ich równoprawnego połączenia rodzi się wielopoziomowy świat przewrotnych znaczeń i fizycznie odczuwalnych napięć. Surrealizm przenikający obrazy sceniczne oddziałuje z jednakową siłą na zmysły, podświadomość i cogito.

Zmaganie z ideami Pana C. dokonuje się w szesnastu rozgrywkach. Każda rządzi się własnymi regułami rozpisanymi adekwatnie do zasad przewrotnej metody CHOREI. Gry z myślami poety stanowią próbę odpowiedzi na pytanie o to, co Herbert ma nam do powiedzenia w dzisiejszej rzeczywistości. Stwarzają okazję, żeby poeta sam zapytał nas, gdzie jesteśmy. Ale do kogo mówi? Kto go dziś słucha?

Spektakl "Gry [w] Pana Cogito
Na podstawie tekstów Zbigniewa Herberta

Reżyseria: Tomasz Rodowicz
Muzyka: Tomasz Krzyżanowski, Maciej Maciaszek
Choreografia: CHOREA
Światło i dźwięk: Tomasz Krukowski, Marcin Dobijański
Wizualizacje: Jaromir Dziewic, Piotr Wdówka
Współpraca literacka: Joanna Chmielecka
Obsada: Julia Jakubowska, Dominika Krzyżanowska Gorzkiewicz, Małgorzata Lipczyńska, Adam Biedrzycki, Hubert Domański, Sebastian Klim, Tomasz Krzyżanowski, Maciej Maciaszek

 

Wyjazd artystów dofinansowany przez Instytut Adama Mickiewicza w ramach programu “Kultura polska na świecie” oraz przez Instytut Polski w Madrycie.

 

więcej

Spektakl "Śpiewy Eurypidesa" w Indiach

Spektakl "Śpiewy Eurypidesa" w Indiach

13-21.01.2011
Festiwalu Bharat Rang Mahotsav, Indie

Spektakl „Śpiewy Eurypidesa” Teatru CHOREA z Łodzi w reżyserii Tomasza Rodowicza zrealizowany w 2007 roku prezentowany będzie w dniach 16 i 19 stycznia 2011 roku na 13. Międzynarodowym Festiwalu Bharat Rang Mahotsav w New Delhi oraz Chennai w Indiach. Tomasz Rodowicz będzie także gościem specjalnym festiwalowego panelu dyskusyjnego reżyserów, poświęconego zagadnieniom procesu twórczego w teatrze.

data: 16 stycznia 2011
miejsce: Nev Delhi, 13 Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bharat Rang Mahotsav

data: 19 stycznia 2011
miejsce: Chennai, 13 Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bharat Rang Mahotsav

 

Spektakl „Śpiewy Eurypidesa” zbudowany jest w warstwie tekstowej wyłącznie z partii chórów z „Bachantek”. Dokonana została w nim translacja antycznych chórów przez gest, taniec i pieśń, na język nowoczesnego teatru. Pierwotny rytm greckich tekstów oraz antycznej muzyki stanowi w nim tło dla współczesnej polifonicznej interpretacji mitu dionizyjskiego, której oś stanowi działanie kobiet - bachantek. Spektakl ten prezentowany dotychczas m.in. w Rzymie podczas Corso di Polonia oraz podczas Festiwalu Dramatu Antycznego w Delfach, spotykał się nie tylko z żywą reakcją publiczności, ale także z dużym zainteresowaniem środowiska teatralnego, czego owocem były zaproszenia na liczne warsztaty dotyczące metody pracy aktorskiej.

Organizowany przez National School of Drama - czołową szkołę teatralną w Indiach - Festiwal Bharat Rang Mahotsav jest obecnie największym festiwalem sztuki teatralnej w Azji. Corocznie gromadzi najbardziej kreatywnych wykonawców z Indii oraz gości z całego świata, reprezentujących zarówno teatr dramatyczny, muzyczny, jak i teatr tańca. Głównej części festiwalu towarzyszy każdorazowo prezentacja wybranych przedstawień w drugim, wybranym mieście, aby umożliwić ich obejrzenie publiczności spoza stolicy. W 2011 roku 13. Bharat Rang Mahotsav podróżuje do oddalonego o ponad 6 tys. km Chennai.

„Śpiewy Eurypidesa” Teatru CHOREA są trzecim polskim spektaklem na Festiwalu Bharat Rang Mahotsav. Wcześniej swoje prace prezentowali tam Leszek Bzdyl - „Kilka Błyskotliwych Spostrzeżeń (a la Gombrowicz)”, i Paweł Passini - „Odpoczywanie”. W Indiach prezentowana będzie nowa wersja spektaklu, stworzona podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy 2010 w Teatrze CHOREA w Łodzi. Wizyta polskiej grupy w Indiach jest możliwa dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i wsparciu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Urzędu Miasta Łodzi.

 

Spektakl „Śpiewy Eurypidesa” jest drugim etapem pracy CHOREI nad Bachantkami Eurypidesa, po „Bakkusie” zrealizowanym we współpracy z walijską grupą tańca współczesnego Earthfall w 2006 roku, gdzie tematem był niechciany, cierpiący i bezwzględny zarazem bóg/człowiek, szukający rewanżu we współczesnym świecie. W „Śpiewach Eurypidesa” tematem są kobiety - bachantki, które w zbiorowym uniesieniu sięgają do tego, co w człowieku najbardziej intymne i skrywane, ale w religijnej czy dewocyjnej ekstazie może być groźne i prowadzić do zbrodni zarówno 2500 lat temu jak i dziś. Pieśni uruchamiają ciemne emocje - energie, które przy podejrzanej obecności Dionizosa, prowokują zdegradowany rytuał. Dwuznaczny obrzęd zwieńczony samosądem na odmieńcu próbującym zbyt odważnie przekroczyć społeczne tabu. Dionizos nie zapowiada tu nowego życia - podsuwa jedynie argumenty, by wskazać kozła ofiarnego.

Kiedy z grupą Earthfall zamykaliśmy projekt "Bakkus" wiedzieliśmy, że dla CHOREI to jeszcze nie koniec pracy z Eurypidesem i jego Bachantkami. Wkrótce podjęliśmy ryzykowną próbę opowiedzenia tej wieloznacznej tragedii przy użyciu zupełnie innego klucza: wykorzystując wyłącznie partie chórów z "Bachantek" i ruch. Chór jest głównym bohaterem dramatu. Spektakl "Śpiewy Eurypidesa" jest więc przekładem antycznych chórów przez gest, taniec i pieśń, na teatr współczesny. Jest szukaniem nowego języka znaczeń w komunikacji ze światem - języka współczesnej chorei. W tym spektaklu gest i ruch są ekstremalne, a bachantki w swojej pasji i uniesieniu łamią granice grawitacji. Tekst antycznej greki zderza się ze świetnym polskim tłumaczeniem Jerzego Łanowskiego, dzisiejsza muzyka Macieja Rychłego - z bachicznym akordem starożytności.

Reżyseria: Tomasz Rodowicz
Muzyka: Maciej Rychły
Opracowanie muzyczne i prowadzenie chóru: Tomasz Krzyżanowski
Choreografia: CHOREA
Światło i dźwięk: Tomasz Krukowski
Wizualizacje: Paweł Passini
Kostiumy: Weselina Nikołow
Obsada premierowa: Dominika Krzyżanowska Gorzkiewicz, Dorota Porowska, Katarzyna Tadeusz, Anna Bogdanowicz, Janusz Adam Biedrzycki, Hubert Domański, Paweł Korbus, Tomasz Krzyżanowski, Maciej Maciaszek, Tomasz Rodowicz, Arkadiusz Rogoziński
Obsada od 4 lipca 2009: Dominika Krzyżanowska Gorzkiewicz, Małgorzata Lipczyńska, Dorota Porowska, Katarzyna Tadeusz, Elina Toneva, Janusz Adam Biedrzycki, Hubert Domański, Paweł Korbus, Tomasz Krzyżanowski, Maciej Maciaszek, Tomasz Rodowicz
Premiera: 1 września 2007, scena Fabryki Sztuki w Łodzi

 

więcej

Spektakl "Upadek" na ŁST

Spektakl "Upadek" na ŁST

18.12.2010
Teatr CHOREA

Zapraszamy na pokaz spektaklu "Upadek" Teatru CHOREA, reżyserii Magdaleny Paszkiewicz i w wykonaniu Janusza Adama Biedrzyckiego, na scenie Fabryki Sztuki w Łodzi, w ramach festiwalu Fundacji Łódzkich Spotkań Teatralnych “Spotkania”, organizowanym przez Ośrodek Teatralny Łódzkiego Domu Kultury.

data: 18 grudnia 2010
godzina: 16:30
miejsce: Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
bilety: 10 zł 
więcej informacji: http://www.lst.org.pl/

 

Upadek - Psychosomatic GAYm

1. Moją przestrzeń dopełnia…
2. Moją przestrzeń ogranicza…
3. Moją przestrzeń stwarza…

A. Mężczyzna
B. Kobieta
C. Samotność

Stwarzamy przestrzeń mężczyzny, niedopełnioną… i przepełnioną historią ograniczeń. Wrzucamy Go w role i wyrzucamy z Siebie. Pozwalamy toczyć grę, ze swoim ciałem, swoją świadomością, swoimi przeświadczeniami o innych i sobie. Pozostawiamy mu możliwość oswajania „innej” miłości i szukania „chłopca w mężczyźnie, czy może mężczyzny w…”**.

Ale nie ma ucieczki przed samotnością, na której skraju czai się schizofreniczna izolacja.

** Fragmenty tekstu zaczerpnięte z powieści „Senność” W. Kuczoka

Monodram w wykonaniu Janusza Adama Biedrzyckiego
Reżyseria i scenariusz: Magdalena Paszkiewicz
Choreografia i scenografia: Magdalena Paszkiewicz, Janusz Adam Biedrzycki
Muzyka: Sebastian Klim
Światło i dźwięk: Maciej Kobalczyk
Monodram zrealizowano w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Premiera: 21 sierpnia 2010, scena Fabryki Sztuki w Łodzi, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2010

 

więcej

Spektakl "Grotowski - próba odwrotu" na ŁST

Spektakl "Grotowski - próba odwrotu" na ŁST

05.12.2010
Łódzkie Spotkania Teatralne

Zapraszamy na pokaz spektaklu "Grotowski - próba odwrotu" Teatru CHOREA, w reżyserii Tomasza Rodowicza, na scenie Fabryki Sztuki w Łodzi, w ramach Łódzkich Spotkań Teatralnych 2010 organizowanych przez Ośrodek Teatralny Łódzkiego Domu Kultury.

data: 5 grudnia 2010
godzina: 14:30
miejsce: scena Fabryki Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
bilety/informacje: http://www.ldk.lodz.pl/home/nPage/10/b10

Po spotkaniu, około godziny 16:00, zapraszamy na spotkanie reżysera i artystów z publicznością.

 

Jerzy Grotowski, największy rewolucjonista teatru XX w. jest inspiracją dla większości współczesnych artystów, jednak nikt nie podjął jeszcze próby otwartej refleksji nad jego spuścizną. Dokonana zostaje ona w najnowszym spektaklu Chorei. Na podstawie niepublikowanych dotąd tekstów Grotowskiego i jego osobistych spotkań z reżyserem spektaklu Tomaszem Rodowiczem, grupa młodych performerów zmierzy się z legendą teatralnego szamana.

"Ten projekt jest ekscytujący i ryzykowny zarazem: „Jerzy Grotowski – największy rewolucjonista teatru XX wieku.” Wracam do Grotowskiego po tylu latach trochę z powodu buntu wobec tego, co z tą postacią zostało zrobione, a trochę z powodu poczucia, że jestem mu coś winien – po ludzku, ale przede wszystkim artystycznie. Po zobaczeniu jego Apocalypsis cum figuris w 1974 roku, zdecydowałem, że muszę robić teatr – bez odwrotu. Czuję, że dzisiaj mam potrzebę konfrontacji z jego praktycznymi dokonaniami, z jego myślą o teatrze, aktorze, człowieku, religii, ale nie poprzez kolejne wspomnienia, sympozja i seminaria, a poprzez praktykę ludzi, którzy chcą robić teatr i chcą wiedzieć, czy mają z nim jakiś związek, czy nie. Czy są to zamknięte drzwi, czy może został jakiś rodzaj rysy, śladu, niepokoju, piętna i dziedzictwa, wobec którego trzeba stanąć i okazać się go wartym albo się z nim zmierzyć i odrzucić?

Pracę nad tym projektem rozpocząłem z ludźmi, którzy ze względu na swój wiek nie mieli żadnego kontaktu ani z Grotowskim, ani z jego praktyką teatralną, parateatralną czy z okresu „sztuki jako wehikułu”, ani z jego aktorami, czy kontynuatorami pracy. Wiedzieli o Grotowskim tyle, ile każdy przeciętny młody człowiek, czyli prawie nic. W większości przypadków ich postawa była zdystansowana. Raczej umiarkowane zainteresowanie niż fascynacja. Dla nich ten człowiek, który przewrócił światowy teatr do góry nogami, to obca, historyczna i zarchiwizowana figura kulturowa. Była to idealna sytuacja wyjściowa. Ludzie ci gotowi byli bez ideologii i uprzedzeń rozpocząć pracę nad sprawdzaniem, kim lub czym jest dla nich Grotowski. Każdy z aktorów/performerów próbował znaleźć odpowiedź na ważne dla siebie samego pytanie: na przykład o to, jak ma się myśl Grotowskiego o aktorze, do pro-egocentrycznej edukacji studentów szkół teatralnych? Czy idea teatru, jako spotkania może mieć jakikolwiek punkt styczny z dzisiejszym polskim katolicyzmem? Czy można „wspierać się” Grotowskim w szukaniu własnej, osobistej tożsamości? W jakim stopniu jego zasady pozostają aktualne w murach szpitala psychiatrycznego? Czy można robić teatr/spektakl nie chcąc być aktorem? Najprawdopodobniej każda inna grupa ludzi stawiałaby inne pytania.

Ja pytam, czy w jego spuściźnie zostało cokolwiek, co ma znaczenie dla tych młodych ludzi? Jeśli tak, to należy to skonfrontować z ich myśleniem o sobie, o życiu, o teatrze i sztuce, i to oni sami się z tym zmierzą. Ja będę tylko między nimi chodził i będę mówił, czy wierzę, czy nie wierzę."

Tomasz Rodowicz

Reżyseria: Tomasz Rodowicz
Muzyka: Tomasz Krzyżanowski
Choreografia: CHOREA
Scenografia: Paweł Korbus, Tomasz Rodowicz
Światło i dźwięk: Tomasz Krukowski
Obsada: Joanna Chmielecka, Julia Jakubowska, Małgorzata Lipczyńska, Janusz Adam Biedrzycki, Piotr Witkowski / Piotr Grabowski, Paweł Korbus, Tomasz Rodowicz
Premiera: 13, 20 sierpnia 2010, scena Fabryki Sztuki w Łodzi, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2010

 

więcej

Spektakl "Grotowski - próba odwrotu" w Łodzi

Spektakl "Grotowski - próba odwrotu" w Łodzi

23.11.2010
Teatr CHOREA

Zapraszamy na pokaz spektaklu "Grotowski - próba odwrotu" Teatru CHOREA, w reżyserii Tomasza Rodowicza, na scenie Fabryki Sztuki w Łodzi. 

data: 23 listopada 2010
godzina: 20:00
miejsce: scena Fabryki Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
bilety: 20 zł (ulgowy) / 25 zł (normalny) 
rezerwacje/informacje: pola.amber@fabrykasztuki.org, 42 646 88 65

 

Jerzy Grotowski, największy rewolucjonista teatru XX w. jest inspiracją dla większości współczesnych artystów, jednak nikt nie podjął jeszcze próby otwartej refleksji nad jego spuścizną. Dokonana zostaje ona w najnowszym spektaklu Chorei. Na podstawie niepublikowanych dotąd tekstów Grotowskiego i jego osobistych spotkań z reżyserem spektaklu Tomaszem Rodowiczem, grupa młodych performerów zmierzy się z legendą teatralnego szamana.

"Ten projekt jest ekscytujący i ryzykowny zarazem: „Jerzy Grotowski – największy rewolucjonista teatru XX wieku.” Wracam do Grotowskiego po tylu latach trochę z powodu buntu wobec tego, co z tą postacią zostało zrobione, a trochę z powodu poczucia, że jestem mu coś winien – po ludzku, ale przede wszystkim artystycznie. Po zobaczeniu jego Apocalypsis cum figuris w 1974 roku, zdecydowałem, że muszę robić teatr – bez odwrotu. Czuję, że dzisiaj mam potrzebę konfrontacji z jego praktycznymi dokonaniami, z jego myślą o teatrze, aktorze, człowieku, religii, ale nie poprzez kolejne wspomnienia, sympozja i seminaria, a poprzez praktykę ludzi, którzy chcą robić teatr i chcą wiedzieć, czy mają z nim jakiś związek, czy nie. Czy są to zamknięte drzwi, czy może został jakiś rodzaj rysy, śladu, niepokoju, piętna i dziedzictwa, wobec którego trzeba stanąć i okazać się go wartym albo się z nim zmierzyć i odrzucić?

Pracę nad tym projektem rozpocząłem z ludźmi, którzy ze względu na swój wiek nie mieli żadnego kontaktu ani z Grotowskim, ani z jego praktyką teatralną, parateatralną czy z okresu „sztuki jako wehikułu”, ani z jego aktorami, czy kontynuatorami pracy. Wiedzieli o Grotowskim tyle, ile każdy przeciętny młody człowiek, czyli prawie nic. W większości przypadków ich postawa była zdystansowana. Raczej umiarkowane zainteresowanie niż fascynacja. Dla nich ten człowiek, który przewrócił światowy teatr do góry nogami, to obca, historyczna i zarchiwizowana figura kulturowa. Była to idealna sytuacja wyjściowa. Ludzie ci gotowi byli bez ideologii i uprzedzeń rozpocząć pracę nad sprawdzaniem, kim lub czym jest dla nich Grotowski. Każdy z aktorów/performerów próbował znaleźć odpowiedź na ważne dla siebie samego pytanie: na przykład o to, jak ma się myśl Grotowskiego o aktorze, do pro-egocentrycznej edukacji studentów szkół teatralnych? Czy idea teatru, jako spotkania może mieć jakikolwiek punkt styczny z dzisiejszym polskim katolicyzmem? Czy można „wspierać się” Grotowskim w szukaniu własnej, osobistej tożsamości? W jakim stopniu jego zasady pozostają aktualne w murach szpitala psychiatrycznego? Czy można robić teatr/spektakl nie chcąc być aktorem? Najprawdopodobniej każda inna grupa ludzi stawiałaby inne pytania.

Ja pytam, czy w jego spuściźnie zostało cokolwiek, co ma znaczenie dla tych młodych ludzi? Jeśli tak, to należy to skonfrontować z ich myśleniem o sobie, o życiu, o teatrze i sztuce, i to oni sami się z tym zmierzą. Ja będę tylko między nimi chodził i będę mówił, czy wierzę, czy nie wierzę."

Tomasz Rodowicz

Reżyseria: Tomasz Rodowicz
Muzyka: Tomasz Krzyżanowski
Choreografia: CHOREA
Scenografia: Paweł Korbus, Tomasz Rodowicz
Światło i dźwięk: Tomasz Krukowski
Obsada: Joanna Chmielecka, Julia Jakubowska, Małgorzata Lipczyńska, Janusz Adam Biedrzycki, Piotr Witkowski / Piotr Grabowski, Paweł Korbus, Tomasz Rodowicz
Premiera: 13, 20 sierpnia 2010, scena Fabryki Sztuki w Łodzi, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2010

 

więcej

Spektakl "Grotowski - próba odwrotu" we Wrocławiu

Spektakl "Grotowski - próba odwrotu" we Wrocławiu

20-22.11.2010
Instytut Grotowskiego we Wrocławiu

Zapraszamy na pokazy spektaklu "Grotowski - próba odwrotu" Teatru CHOREA, w reżyserii Tomasza Rodowicza, w Sali Teatru Laboratorium, w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.

data: 20, 21, 22 listopada 2010
godzina: 19:00
miejsce: Sala Teatru Laboratorium, Wrocław,  Rynek-Ratusz 27
bilety: 20 zł (normalny) / 15 zł (ulgowy) 
rezerwacje/informacje: sekretariat@grotowski-institute.art.pl, 71 344 53 20

Po spektaklu, ok. godziny 20:30, zapraszamy na spotkania twórców spektaklu z widzami.

  

Jerzy Grotowski, największy rewolucjonista teatru XX w. jest inspiracją dla większości współczesnych artystów, jednak nikt nie podjął jeszcze próby otwartej refleksji nad jego spuścizną. Dokonana zostaje ona w najnowszym spektaklu Chorei. Na podstawie niepublikowanych dotąd tekstów Grotowskiego i jego osobistych spotkań z reżyserem spektaklu Tomaszem Rodowiczem, grupa młodych performerów zmierzy się z legendą teatralnego szamana.

"Ten projekt jest ekscytujący i ryzykowny zarazem: „Jerzy Grotowski – największy rewolucjonista teatru XX wieku.” Wracam do Grotowskiego po tylu latach trochę z powodu buntu wobec tego, co z tą postacią zostało zrobione, a trochę z powodu poczucia, że jestem mu coś winien – po ludzku, ale przede wszystkim artystycznie. Po zobaczeniu jego Apocalypsis cum figuris w 1974 roku, zdecydowałem, że muszę robić teatr – bez odwrotu. Czuję, że dzisiaj mam potrzebę konfrontacji z jego praktycznymi dokonaniami, z jego myślą o teatrze, aktorze, człowieku, religii, ale nie poprzez kolejne wspomnienia, sympozja i seminaria, a poprzez praktykę ludzi, którzy chcą robić teatr i chcą wiedzieć, czy mają z nim jakiś związek, czy nie. Czy są to zamknięte drzwi, czy może został jakiś rodzaj rysy, śladu, niepokoju, piętna i dziedzictwa, wobec którego trzeba stanąć i okazać się go wartym albo się z nim zmierzyć i odrzucić?

Pracę nad tym projektem rozpocząłem z ludźmi, którzy ze względu na swój wiek nie mieli żadnego kontaktu ani z Grotowskim, ani z jego praktyką teatralną, parateatralną czy z okresu „sztuki jako wehikułu”, ani z jego aktorami, czy kontynuatorami pracy. Wiedzieli o Grotowskim tyle, ile każdy przeciętny młody człowiek, czyli prawie nic. W większości przypadków ich postawa była zdystansowana. Raczej umiarkowane zainteresowanie niż fascynacja. Dla nich ten człowiek, który przewrócił światowy teatr do góry nogami, to obca, historyczna i zarchiwizowana figura kulturowa. Była to idealna sytuacja wyjściowa. Ludzie ci gotowi byli bez ideologii i uprzedzeń rozpocząć pracę nad sprawdzaniem, kim lub czym jest dla nich Grotowski. Każdy z aktorów/performerów próbował znaleźć odpowiedź na ważne dla siebie samego pytanie: na przykład o to, jak ma się myśl Grotowskiego o aktorze, do pro-egocentrycznej edukacji studentów szkół teatralnych? Czy idea teatru, jako spotkania może mieć jakikolwiek punkt styczny z dzisiejszym polskim katolicyzmem? Czy można „wspierać się” Grotowskim w szukaniu własnej, osobistej tożsamości? W jakim stopniu jego zasady pozostają aktualne w murach szpitala psychiatrycznego? Czy można robić teatr/spektakl nie chcąc być aktorem? Najprawdopodobniej każda inna grupa ludzi stawiałaby inne pytania.

Ja pytam, czy w jego spuściźnie zostało cokolwiek, co ma znaczenie dla tych młodych ludzi? Jeśli tak, to należy to skonfrontować z ich myśleniem o sobie, o życiu, o teatrze i sztuce, i to oni sami się z tym zmierzą. Ja będę tylko między nimi chodził i będę mówił, czy wierzę, czy nie wierzę."

Tomasz Rodowicz

Reżyseria: Tomasz Rodowicz
Muzyka: Tomasz Krzyżanowski
Choreografia: CHOREA
Scenografia: Paweł Korbus, Tomasz Rodowicz
Światło i dźwięk: Tomasz Krukowski
Obsada: Joanna Chmielecka, Julia Jakubowska, Małgorzata Lipczyńska, Janusz Adam Biedrzycki, Piotr Witkowski / Piotr Grabowski, Paweł Korbus, Tomasz Rodowicz
Premiera: 13, 20 sierpnia 2010, scena Fabryki Sztuki w Łodzi, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2010

 

więcej

Projekt "Laboratorium Tańca"

Projekt "Laboratorium Tańca"

14-19.11.2010
Teatr CHOREA

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach - spektaklach, warsztatach i spotkaniach - odbywających się w ramach projektu edukacyjno-artystycznego "Laboratorium Tańca", który został zorganizowany przez Ośrodek Teatralny Łódzkiego Domu Kultury, Fabrykę Sztuki w Łodzi i Teatr CHOREA.

data: 14-19 listopada 2010
miejsce: Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

 

Harmonogram wydarzenia:

niedziela / 14 listopada 2010
g. 18:00 - I pokaz premierowy spektaklu “Antyk - taniec w Re-konstrukcji” - Teatr CHOREA
g. 20:00 - II pokaz premierowy spektaklu “Antyk - taniec w Re-konstrukcji” - Teatr CHOREA

poniedziałek / 15 listopada 2010
g. 15:00 - 20:00 - warsztaty Roberta M. Haydena “Polerowanie lustra”
g. 20:30 - spektakl “Roboczogodziny czyli kobiecość krańcowa” - Teatr Tańca PRO
g. 21:30 - spektakl “a3″ - ATT Pracownia Fizyczna
g. 22:10 - spotkanie twórców i publiczności

wtorek / 16 listopada 2010
g. 15:00 - 18:30 - warsztaty Roberta M. Haydena “Polerowanie lustra”
g. 19:00 - “Dźwięk ruchu& ruch dźwięku”- spotkanie z Robertem M. Haydenem

środa / 17 listopada 2010
g. 15.00 - 20:00 - warsztaty Roberta M. Haydena “Polerowanie lustra”
g. 20:30 - spektakl “Borderline”- Teatr Tańca PRO
g. 21:15 - spektakl “Upadek”- monodram Janusza Adama Biedrzyckiego

czwartek / 18 listopada 2010
g. 15.00 - 20:00 - warsztaty Roberta M. Haydena “Polerowanie lustra”

piątek / 19 listopada 2010
g. 15.00 - 20:00 - warsztaty Roberta M. Haydena “Polerowanie lustra”

 

Projekt “Laboratorium Tańca” został zorganizowany przez Ośrodek Teatralny Łódzkiego Domu Kultury, Fabrykę Sztuki w Łodzi i Teatr CHOREA.

 

więcej

Premiera spektaklu "Koguty, borsuki i inne kozły"

Premiera spektaklu "Koguty, borsuki i inne kozły"

14.11.2010
Fabryka Sztuki w Łodzi

Zapraszamy na premierę spektaklu "Koguty, borsuki i inne kozły" Teatru CHOREA, w reżyserii Igi Załęcznej, na scenie Fabryki Sztuki w Łodzi, w ramach finału projektu “Antyk-Taniec w Re-Konstrukcji”, realizowanego ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

data: 14 listopada 2010
miejsce: scena Fabryki Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

 

SKORUPY/ FRAGMENTY/ CIAŁO SPĘKANE / ZAMKNIĘTE W BEZRUCHU/ W KLASYCZNYM KANONIE/ W WYRZEŹBIONYM GEŚCIE/ GEŚCIE NIEPEŁNYM/ OKALECZONYM PRZEZ CZAS/ SKÓRA/ MIĘKKA/ ROZPIĘTA NA KOŚCIACH/ RZEZBA MIĘŚNI/ ODDECH/ RYTM/ LINIA RUCHU/ CIAŁO PODĄŻAJĄCE/ CZYTAJĄCE Z FRAGMENTÓW/ ŻYWE/ W PRZESTREZNI NIEWIADOMEGO/ DOPEŁNIAJĄCE/ W NIEUSTAJĄCYM RUCHU

Projekt "Koguty, borsuki i inne kozły"to kolejny etap pracy nad ruchem Antycznej Grecji prowadzony przez tancerzy i aktorów Teatru Chorea. To swoista praktyczna antropologia tańca, w której kontekst badań teoretycznych staje się elementem pracy artystycznej w obrębie praktyk tanecznych. Obszarem poszukiwań jest dziedzictwo kulturowe starożytnej Grecji, a właściwie zamknięte w owym dziedzictwie - ciało w ruchu.

"Koguty, borsuki i inne kozły" stowarzyszenia Chorea, tancerze w zabawny, ale też dowodzący niezwykłej świadomości własnego ciała sposób - pokazali m.in., jak na przestrzeni wieków ludzkość komunikowała się ze sobą za pomocą ciała. Efekt: humorystyczne tańce godowe, plemienne, stroszenie piórek przy okazji walki o samicę czy przywództwo w stadzie, również współczesnym. Z kolei Pracownia Fizyczna przy instrumentarium muzyków z SzaZy w "Zdarzeniach - Improwizacjach" zaprezentowała coś na kształt własnej próby do spektaklu, dworując sobie ze wszystkich. Efekt: trochę błazenady, trochę groteski, dystansu do samych siebie, mnóstwo dobrego tańca.

Reżyseria: Iga Załęczna
Choreografia: Iga Załęczna, Janusz Adam Biedrzycki
Muzyka: Tomasz Krzyżanowski, Maciej Maciaszek, Jakub Pałys
Światło i dźwięk: Tomasz Krukowski
Obsada: Joanna Chmielecka, Małgorzata Lipczyńska, Katarzyna Pękała, Iga Załęczna, Janusz Adam Biedrzycki, Tomasz Ciesielski
Premiera: 14 listopada 2010, scena Fabryki Sztuki w Łodzi

 

Projekt „Antyk - taniec w Re-Konstrukcji” to kolejny etap pracy nad ruchem Antycznej Grecji. To swoista praktyczna antropologia tańca, w której kontekst badań teoretycznych staje się elementem pracy artystycznej w obrębie praktyk tanecznych. Obszarem poszukiwań jest dziedzictwo kulturowe starożytnej Grecji a właściwie zamknięte w owym dziedzictwie - ciało w ruchu. Studiując starożytne źródła ikonograficzne, literackie oraz muzyczne opracowane zostały podstawy techniki tańca i swoistej estetyki ruchu.

Od wielu lat zajmujemy się pracą nad reinterpretacją antycznych źródeł jako materią o ciągle żywym potencjale twórczym. Poszukiwania te zainicjowane w Ośrodku Praktyk Teatralnych w Gardzienicach w 2000  roku,  prowadzone pod kierunkiem Elżbiety Rojek i Doroty Porowskiej, doprowadziły do sformułowania się i zainicjowania działalności  formacji tanecznej - Tańce Labiryntu.
Projekt, przez udział w nim współtwórców formacji Tańców Labiryntu, to przede wszystkim próba wypracowania metod pracy, które pozwoliły stworzyć nowy materiał choreograficzny. Pracując nad nim sięgaliśmy do starożytności, wykorzystując między innymi  współczesne techniki wykonawcze obecne w tańcu, teatrze tańca, oraz szeroko pojętym teatrze fizycznym.

W ramach projektu odbyły się sesje warsztatów mających na celu naukę choreografii powstałej w wyniku intensywnych badań i analiz ikonografii antycznej (głównie malowideł z VI i V w p.n.e.), przedstawiającej mityczne postacie menad, satyrów czy wojowników w tańcu. Praca obejmowała choreografie satyrowe, menadyczne, oraz układy gestów lamentacyjnych. Nauka choreografii opierała się na technikach pracy, związanych z budowaniem świadomości własnego ciała, oraz traktowaniem gestu i oddechu jako specyficznego środka „umuzyczniania” ruchu. Z drugiej strony podstawą pracy był rytm, wobec którego i w którym osadzone jest tańczące ciało.

Warsztaty poprowadzili: Iga Załęczna i Janusz Adam Biedrzycki - członkowie Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA. Współzałożyciele grupy Tańców Labiryntu grupy artystyczno-badawczej zajmującej się próbą rekonstrukcji tańców antycznych. Projekt powołany został w 2002 roku przez Elżbietę Rojek i Dorotę Porowską.

Harmonogram warsztatów:
10, 24 maja 2010
7, 14.21 czerwca 2010
20, 27 września 2010
18, 25 października 2010
8 listopada 2010

Projekt realizowany ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

 

więcej

Projekt "Strefa Teatru"

Projekt "Strefa Teatru"

20-27.10.2010
Strefa Teatru

Zapraszamy na pokazy spektakli "Gry [w] Pana Cogito" i "Antygona", które odbędą się w wybranych miastach województwa łódzkiego, w ramach projektu edukacyjno-artystycznego "Strefa Teatru - regionalny objazd teatralny", dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Pozytywne doświadczenia zdobyte podczas projektu “Teatr Polska 2009”, organizowanego przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie, zainspirowały Teatr CHOREA do podjęcia podobnego wyzwania. Przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w dniach 20- 27 października 2010, CHOREA wyrusza w objazd po województwie łódzkim, z warsztatami oraz dwoma spektaklami: “Gry [w] Pana Cogito” w reżyserii Tomasza Rodowicza, oraz “Antygona" w reżyserii Doroty Porowskiej.


Harmonogram projektu:

20 października 2010, godz. 19:30 - spektakl “Gry [w] Pana Cogito”, Teatr Pinokio w Łodzi 

21 października 2010, godz. 12:00 - spektakl ”Gry [w] Pana Cogito”, Warckie Centrum Kultury (ul. Kościuszki 9/11, Warta)

22 października 2010, godz. 13:00 - spektakl “Gry [w] Pana Cogito”, Łowicki Ośrodek Kultury (ul. Podrzeczna 20, Łowicz)

24 października 2010, godz. 19:00 - spektakl “Antygona”, Fabryka Sztuki w Łodzi (ul. Tymienieckiego 3, Łódź)

25 października 2010, godz. 19:00 - spektakl “Antygona”, Młodzieżowe Centrum Kultury / siedziba Teatru Realistycznego (ul. Reymonta 33, Skierniewice)

26 października 2010, godz. 12:00 - spektakl “Antygona”, Sieradzkie Centrum Kultury / Teatr Miejski (ul. Dominikańska 19, Sieradz)

27 października 2010, godz. 12:00 - spektakl “Gry (w) Pana Cogito”, Miejski Ośrodek Kultury (ul. 3 Maja 12, Piotrków Trybunalski)

 

„Strefa Teatru - regionalny objazd teatralny. Projekt edukacyjno-artystyczny” został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

 

więcej

Archiwum

x
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach Teatru Chorea zarejestruj się.