Projekt "Oratorium Dance Project"

Projekt "Oratorium Dance Project"

01.03-10.12.2011
Teatr CHOREA

Teatr CHOREA rozpoczyna realizację projektu "Oratorium Dance Project. CHOREA, Łódź 2011". Jest to międzynarodowy projekt artystyczno-edukacyjny, którego adresatami są dzieci w wieku szkolnym, młodzież gimnazjalna oraz licealna, a także osoby dojrzałe (50+) z Łodzi i regionu łódzkiego.

Głównym celem projektu jest integracja różnych grup społecznych i wiekowych, wielokulturowej Łodzi, poprzez sztukę oraz aktywizacja dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych. Są to zazwyczaj młodzi ludzie z rodzin biednych lub patologicznych, domów dziecka, świetlic środowiskowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy mają bardzo ograniczony dostęp do edukacji artystycznej. Udział w projekcie może stanowić dla nich pierwszą w życiu okazję do kreatywnego działania w sztuce.

Jesienią 2011 roku 120-osobowa grupa uczestników, pod przewodnictwem wybitnego, amerykańskiego choreografa - Roberta M. Haydena i artystów ze Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA, z udziałem orkiestry i chóru Filharmonii Łódzkiej oraz Teatru Wielkiego w Łodzi, stworzy wspólne dzieło - niezwykłe przedstawienie taneczno-muzyczne.

Na potrzeby projektu powstał utwór muzyczny "Oratorium Antyk/Trans/Orchestra". Wykorzystano w nim specjalnie zaaranżowane pieśni antycznej Grecji, zrekonstruowane z ocalałych zabytków muzycznych sprzed 2,5 tysiąca lat. Wystąpi w nim 60-cio osobowa grupa młodzieży, wraz z Chórem Filharmonii Łódzkiej. W tanecznej części widowiska, w choreografii Roberta M. Haydena, zobaczymy 60-cio osobową grupę wykonawców, która nigdy wcześniej nie zajmowała się tańcem. W pracy z młodzieżą Haydenowi pomagać będą zawodowi tancerze z Teatru CHOREA oraz z Pracowni Fizycznej, prowadzonej w Łodzi przez Jacka Owczarka, a także niezależni łódzcy artyści.

Pierwsza faza projektu, prowadzona w pierwszym półroczu 2011 roku przez Teatr CHOREA, objęła rekrutację 120-osobowej grupy młodzieży, ze świetlic środowiskowych, domów kultury, domów dziecka, OHP-ów i organizacji pozarządowych. Zespół CHOREI od marca 2011 przeprowadził kilkadziesiąt warsztatów teatralnych i muzycznych, które pozwolą wyłonić grupę najbardziej utalentowanej i zaangażowanej młodzieży do drugiej fazy projektu, realizowanej w październiku i listopadzie 2011.

Druga faza projektu prowadzona przez Roberta M. Haydena i polskich instruktorów, na przestrzeni ośmiu tygodni, w październiku i listopadzie 2011 roku, obejmie naukę choreografii i przyswojenie materiału muzycznego.

Finał projektu to dwa pełnowymiarowe, profesjonalne widowiska z Orkiestrą i Chórem Filharmonii Łódzkiej, w dniach 8 i 9 grudnia 2011, zaprezentowane w Klubie Wytwórnia - Toya Studios w Łodzi. 

Dzięki współpracy z choreografem i pedagogiem Robertem M. Haydenem oraz członkami Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA, młodzi uczestnicy projektu będą mieli okazję nie tylko zmierzyć się z ogromnym wyzwaniem, jakim jest praca nad profesjonalnym przedstawieniem taneczno-muzycznym, ale przede wszystkim będą mogli poznać swój własny potencjał twórczy oraz siłę i radość, płynące z pracy w zespole. Udział w projekcie "Oratorium Dance Project. CHOREA, Łódź 2011" może stać się początkiem artystycznych (teatralnych, tanecznych czy wokalnych) poszukiwań młodzieży.

Wsparcie projektu potwierdziło wiele instytucji kultury i edukacji artystycznej z Łodzi, m.in.: Filharmonia Łódzka, Teatr Wielki, Fabryka Sztuki w Łodzi, Szkoła Baletowa i Akademia Sztuk Pięknych.

Projekt współfinansują:
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Urząd Miasta Łodzi
- Urząd Marszałkowski w Łodzi
- Instytut Muzyki i Tańca
- Narodowe Centrum Kultury
- Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie
- British Council
- PGE Energetyka

Projekt otrzymał honorowe patronaty:
- Marszałka województwa łódzkiego - Pana Witolda Stępnia
- Prezydent Miasta Łodzi - Pani Hanny Zdanowskiej
- Sekretarza Stanu do spraw Europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - Pana Mikołaja Dowgielewicza

Projekt został wybrany i wpisany jako jedno z najważniejszych wydarzeń odbywających się podczas Przewodnictwa Polski w Radzie UE.

Patroni medialni projektu:
- Telewizja Polska
- 3 Program Polskiego Radia
- Gazeta Wyborcza

 

x
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach Teatru Chorea zarejestruj się.