Podsumowanie sezonu 2020/2021

Podsumowanie sezonu 2020/2021

01.09.2020 do 31.08.2021
Teatr CHOREA

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem sezonu teatralnego 2020/2021 w Teatrze CHOREA (między 1 września 2020 a 31 sierpnia 2021). Ile premier stworzyliśmy? Ile spektakli i koncertów zagraliśmy? Dokąd podróżowaliśmy? Czy otrzymaliśmy jakieś wyróżnienia? Wszystkiego dowiecie się zerkając poniżej.

 

 

* Projekty realizowane przez Teatr CHOREA w sezonie 2020/2021 (od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2021):

1. Projekt "CHOREA w sieci"

Kompleksowy projekt artystyczno-edukacyjny, realizowany przez Teatr CHOREA od maja do października 2020. Projekt składał się z 2 modułów, realizowanych w rzeczywistości wirtualnej i realnej. Pierwsza część projektu objęła rejestrację audio koncertu "Gilgamesz" (muz. T.Krzyżanowski) oraz udostępnienie nagranego materiału w sieci. Druga część projektu polegała na przeprowadzeniu mistrzowskich warsztatów on-line oraz stworzeniu video-performance'u "W wieży zamknięta" (reż. J.Jakubowska), inspirowanego popkulturowymi tekstami dotyczącymi archetypu księżniczki.
Premiera video-performance'u "W wieży zamknięta" odbyła się 28 sierpnia 2020, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy 2020: Ciało / Pamięć / Historia, organizowanego przez Teatr CHOREA. Nagranie koncertu "Gilgamesz" na chór, trio jazzowe i kwartet smyczkowy odbyło się w dniach: 4-10 września 2020. Internetowa premiera płyty z nagraniem koncertu „Gilgamesz” odbyła się 28 października 2020 roku.
Zadanie "CHOREA w sieci" dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury, w ramach programu Kultura w sieci.


2. Projekt "POGRANICZE KULTUR. Teatr CHOREA w dialogu z Ukrainą".

Od sierpnia do grudnia 2020 Teatr CHOREA zrealizował międzynarodowy projekt "POGRANICZE KULTUR. Teatr CHOREA w dialogu z Ukrainą". To interdyscyplinarny projekt artystyczno-naukowy online, obejmujący prezentację trzech spektakli Teatru CHOREA i konferencję naukową.Teatr CHOREA w pandemicznych okolicznościach niepewności i izolacji przeformułował pierwotny kształt projektu (oparty na prezentacjach spektaklu „Tragedia Jana” we Lwowie, Kamionce Buskiej i Kijowie, i na przeprowadzeniu warsztatów teatralnych i konferencji naukowej na Uniwersytecie Lwowskim), na projekt prowadzony online.
W sytuacji zagrożenia epidemicznego przenieśliśmy w całości projekt do Internetu. W ramach zadania przeprowadziliśmy międzynarodową, internetową polsko-ukraińską konferencję naukową i zaprezentowaliśmy trzy spektakle Teatru CHOREA, które wyznaczają perspektywę kreatywnej współpracy pomiędzy teatrami z Polski i Ukrainy w następnych latach. W ramach projektu powstała strona internetowa, na której udostępniliśmy spektakle opatrzone tłumaczeniem na język ukraiński, transmisję z konferencji, wywiady oraz teksty pokonferencyjne. Stworzyliśmy nowe, filmowe nagrania spektakli, wyreżyserowane w taki sposób, aby stały się atrakcyjne dla widza internetowego, lub widza teatru telewizji. Niezwykle ważnym elementem projektu była międzynarodowa konferencja naukowa"Ukraina - Polska: Pogranicze Kultur Teatralnych", w której udział wzięli wybitni teatrolodzy, badacze kultury i historycy z Polski i Ukrainy. Konferencja została zorganizowana przez Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki, we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Łódzkim, a także Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie.
Zaprezentowaliśmy teatralny tryptyk, rozpięty na osi: "Źródła teatru" - spektakl "Tragedia Jana", w reż. Waldemara Raźniaka; "Teatr na pograniczu" - spektakl "Schulz: Pętla", w reż. Konrada Dworakowskiego; "Teatr przemiany" -spektakl "ja, bóg", w reż. Joanny Chmieleckiej i Tomasza Rodowicza na podstawie tekstów Jerzego Grotowskiego.
Dofinansowano w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty”. Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.


3. „Laboratorium Kreatywnego Działania II” oraz „Laboratorium Kreatywnego Działania III”

Cykl interdyscyplinarnych, eksperckich, mistrzowskich warsztatów z zakresu teatru oraz tematów z nim związanych (reżyseria światła i dźwięku w przedstawieniach teatralnych, praca nad scenografią, muzyką i scenariuszem teatralnym, elementy produkcji i promocji wydarzeń kulturalnych, animacja kultury, zajęcia ruchowo-teatralne, rola pedagoga teatralnego, zasady wolontariatu), oraz cotygodniowe spotkania warsztatowe Młodzieżowej Grupy Teatralnej i Senioralnej Grupy Teatralnej. Dwie edycje projektu realizowane były od maja do grudnia 2020 i 2021.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.


4. Warsztaty Teatru CHOREA dla szkół

Od stycznia do grudnia 2021 roku Teatr CHOREA i Fabryka Sztuki w Łodzi rozpoczęły współpracę ze szkołami podstawowymi w Łodzi. W ramach współpracy w szkołach odbywają się cotygodniowe warsztaty teatralne dla uczniów. Warsztaty mają na celu wyzwolenie twórczego potencjału drzemiącego w każdym dziecku, zapoznanie z kreatywną pracą grupową i wybranymi aspektami treningu Teatru CHOREA. Nasza praca bazuje przede wszystkim na kreatywności dzieci, która jest punktem wyjścia do "tworzenia teatru". Ponadto ważnym aspektem jest rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i wzajemnego szacunku. Warsztaty obejmują zajęcia integracyjne, zestaw ćwiczeń z wyłączeniem zmysłu wzroku, ćwiczenia partnerskie i grupowe oraz przygotowanie pokazu pracy.
Warsztaty odbywały się w ramach programu Twórczych Warsztatów w Fabryce Sztuki w Łodzi (od września 2020 do czerwca 2021) oraz projektu Przestrzenie Sztuki (od czerwca do grudnia 2021).


5. Projekt „Przestrzenie Sztuki”

Od czerwca do grudnia 2021 Fabryka Sztuki w Łodzi, w partnerstwie z Teatrem CHOREA, realizuje nowy projekt społeczno-edukacyjno-artystyczny "Przestrzenie Sztuki", w ramach ogólnopolskiego programu, rozwijanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, pod skrzydłami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Projekt dofinansowany jest również ze środków Urzędu Miasta Łodzi.
Podczas realizacji zadania przeprowadziliśmy organizację licznych wydarzeń adresowanych do twórców teatru niezależnego, lokalnej społeczności i łódzkiego środowiska artystycznego, zainteresowanego wsparciem dla swoich działań. Podczas trwania projektu zaprosiliśmy do włączenia się w organizowane przez nas inicjatywy:
1. SZKLARNIA - INKUBATOR TEATRALNY - Konkurs dla teatrów niezależnych regionu łódzkiego
2. WŁĄCZ SIĘ! - SIECIOWANIE TEATRÓW OFFOWYCH z regionu łódzkiego
3. FABRYKA LOKALNIE - działania społeczno edukacyjne na terenie Łodzi
4. Działania artystyczne o charakterze edukacyjno-profesjonalizującym
Projekt "Przestrzenie Sztuki" jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
Projekt "Przestrzenie Sztuki" dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.


6. Wakacje z Teatrem CHOREA

Od 28 czerwca do 2 lipca 2021 Teatr CHOREA przeprowadził cykl całodziennych, kreatywnych warsztatów interdyscyplinarnych, dla dzieci w wieku od 7 do 10 roku życia.


7. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2021: Spotkanie / Wspólnota / Święto

Wydarzenie odbyło się w dniach 20-29 sierpnia 2021 roku, w jednym z najważniejszych miejsc na kulturalnej mapie Łodzi - w zrewitalizowanych budynkach Art_Inkubatora i Fabryki Sztuki. Festiwal ma formę przeglądu teatralnego i prezentuje najciekawsze propozycje teatralne i taneczne z Polski i świata. Wybrane wydarzenia festiwalowe były transmitowane (live stream) lub udostępniane online.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.


8. Książka "Pictures of the Pandemic. An Album of Voices"

Publikacja Wydawnictwa Żywosłowie" stanowiąca zapis rozmów polskich oraz zagranicznych artystów i badaczy teatru, na temat doświadczeń związanych z wyzwaniami, jakie pandemia rzuciła sztukom performatywnym. Część książki poświęcona została zapisowi panelu dyskusyjnego, który odbył się 29 sierpnia 2020, w Teatrze CHOREA i Fabrce Sztuki w Łodzi, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy 2020: Ciało / Pamięć / Historia. Uczestnikami panelu byli: Olena Apczel (Ukraina), Mario Biagini (Włochy), Anna Karasińska (Polska), Maria af Klintberg (Szwecja), Tomasz Majewski (Polska), Thomas Richards (Włochy), Tomasz Rodowicz (Polska), Maciej Rożalski (Brazylia), Richard Schechner (USA). Rozmowę prowadzili: Dariusz Kosiński (Polska) i Zofia Smolarska (Polska). Książka ukazała się 15 maja 2021.


9. Twórcze Warsztaty w Fabryce Sztuki w Łodzi

Całorocznyprogram wydarzeń edukacyjno-artystycznych przeznaczonych dla rodzin, dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanych w myśl idei warsztatów rodzinnych i międzypokoleniowych. W programie cyklu znajdują się się warsztaty ruchowe, teatralne, taneczne, muzyczne, wokalne, plastyczne, sensoryczne, performerskie, warsztaty mistrzowskie prowadzone przez doświadczonych instruktorów i artystów z Polski i zagranicy.
Warsztaty w 2020 roku finansowane były ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Miasta Łodzi.
Warsztaty w 2021 roku finansowane były ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

 

* Premiery Teatru CHOREA w sezonie 2020/21 (od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2021):

1. Spektakl "Schulz: Pętla"

Premiera: 18 października 2020, scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi
Na podstawie twórczości Brunona Schulza
Reżyseria: Konrad Dworakowski
Muzyka: Paweł Odorowicz
Projekt scenografii i kostiumów: Konrad Dworakowski
Kostiumy i elementy scenografii: Anna Adamiak
Wykonanie scenografii: Jacek Szumacher, Adam Galicki
Konsultacja choreograficzna: Joanna Jaworska-Maciaszek
Wizualizacje: Rami Shaya / Hollybaba
Obsada: Janusz Adam Biedrzycki, Joanna Chmielecka, Michał Jóźwik, Majka Justyna, Małgorzata Lipczyńska, Tomasz Rodowicz
Muzycy: Konrad Dworakowski (lira korbowa, głos), Paweł Odorowicz (altówka), Małgorzata Pawluk (wiolonczela)
Światło: Tomasz Krukowski
Dźwięk: Marcin Dobijański
Kierowniczka produkcji: Majka Justyna
Produkcja: Teatr CHOREA, Fabryka Sztuki w Łodzi
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura - Interwencje 2020”.


2. Spektakl "Księżniczki"

Premiera: 30 i 31 października 2020, scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi
Reżyseria: Julia Jakubowska
Księżniczki: Katarzyna Gorczyca, Małgorzata Lipczyńska, Anna Maszewska
Scenografia i kostiumy: Anna Adamiak
Muzyka: Piotr Matula
Światło: Tomasz Krukowski
Dźwięk: Marcin Dobijański
Video: Norbert Serafin
Partnerzy: UMŁ, Teatr CHOREA Fabryka Sztuki, Harnam, Ośrodek Kultury Górna
Projekt zrealizowany w ramach Stypendium Artystycznego Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi 


3. Spektakl „Powinniśmy być... Impresja na kilka czasowników”

Premiera: 29 maja 2021, scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi, w ramach Akcji Dotknij Teatru 2021 pt. „Obecność” - łódzkich obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru
Reżyseria i choreografia: Wiktor Moraczewski, Janusz Adam Biedrzycki
Scenariusz i dramaturgia: Katarzyna Mańko
Muzyka: Paweł Odorowicz
Kostiumy i scenografia: Kinga Kubiak
Opieka artystyczna: Katarzyna Wielechowska
Reżyseria światła: Tomasz Krukowski
Realizacja dźwięku: Marcin Dobijański
Zdjęcia: Paweł Klepacz / Potato Films
Obsada: Anastazja Bakhtyukova, Michał Rudkowski (Młodzieżowa Grupa Teatralna Teatru CHOREA)
Operatorem Akcji Dotknij Teatru 2021 pt. „Obecność” - łódzkich obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru - jest Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi.
Akcja Dotknij Teatru 2021 jest dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Łodzi oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej. 


4. Koncert dla dzieci i dorosłych "Dzień Dobry Pinky Mouse!" zespołu Pinky Mouse Band

Premiera: 23 czerwca 2021, scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi
Scenariusz i reżyseria: Ola Shaya, Joanna Filarska
Scenografia: Jola Królicka
Kostiumy: Anna Raczkowska
Reżyseria światła: Tomasz Krukowski
Reżyseria dźwięku: Marcin Dobijański
Muzyka: Ola Shaya, Pinky Mouse Band, muzyka ludowa, Heinz Gietz
Teksty: Ola Shaya, Zbigniew Sztaba, Pinky Mouse Band, Aya Seddik
Plakat, grafika: Filip Appel
Ilustracje wykorzystane w koncercie: Ola Cieślak
Pinky Mouse Band występuje w składzie:
Pinky Mouse - Anna Maszewska
Chór Dużych Myszek - Joanna Chmielecka, Elina Toneva, Wiktor Moraczewski
Chór Małych Myszek pod przewodnictwem Joanny Filarskiej - Hania Dałek, Staś Ginalski, Matylda Górka, Lena Grużewska, Oliwia Grużewska, Oliwia Kuba, Marta Kuba, Ignacy Przedecki, Maria Światopełk-Mirska, Sonja Shaya
Myszki grające na instrumentach:
Klarnet, flet poprzeczny - Tomasz Rodowicz
Trąbka, instrumenty elektro, ukulele - Maciej Maciaszek
Instrumenty perkusyjne - Andrzej Pejo Sieczkowski
Kontrabas - Kamil Guźniczak
Piano - Joanna Filarska
W koncercie bierze także udział Tajemniczy Kocur... Maciej Trzebeński
Dofinansowano ze środków Fundacji PZU.
Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


5. Performance plenerowy "Sekundowa wspólnota"

Premiera: 22 sierpnia 2021, dziedziniec Fabryki Sztuki w Łodzi, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywyw 2021
Twórcy: Dziecięca Grupa Teatralna, Młodzieżowa Grupa Teatralna, Senioralna Grupa Teatralna, Laboratorium Kreatywnego Działania III, Teatr CHOREA
Opieka artystyczna: Janusz Adam Biedrzycki, Wiktor Moraczewski, Magdalena Paszkiewicz
Prowadzący grupy: Janusz Adam Biedrzycki, Wiktor Moraczewski, Magdalena Paszkiewicz, Joanna Filarska
Obsada: członkowie Młodzieżowej Grupy Teatralnej i Senioralnej Grupy Teatralnej pracującej w Teatrze CHOREA w ramach projektu Laboratorium Kreatywnego Działania III, pod kierownictwem Janusza Adama Biedrzyckiego, Wiktora Moraczewskiego i Magdaleny Paszkiewicz, oraz członkowie Dziecięcej Grupy Teatralnej, pracującej w Teatrze CHOREA pod kierownictwem Joanny Filarskiej
Wydarzenie odbyło się w ramach III edycji edukacyjno-artystycznego projektu "Laboratorium Kreatywnego Działania", realizowanego przez Teatr CHOREA.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.


6. Performance "Śmierć na gruszy"

Premiera: 20 sierpnia 2021, scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywyw 2021
Na podstawie dramatu Witolda Wandurskiego
Reżyseria: Łukasz Kos
Muzyka: Grzegorz Fajngold (syntezatory), Piotr Gwadera (perkusja, perkusjonalia), Piotr Andrzejewski (gitara, bass, moog)
Choreografia: Sara Kozłowska, Teatr CHOREA
Konsultacje kostiumograficzno-scenograficzne: Daria Szymańska
Wideo, kamera live, plakat, grafika: Kamil Wallace
Obsada: Joanna Chmielecka, Joanna Filarska, Paweł Głowaty, Julia Jakubowska, Michał Jóźwik, Sara Kozłowska, Małgorzata Lipczyńska, Anna Maszewska, Wiktor Moraczewski, Ewa Otomańska, Elina Toneva, Tomasz Rodowicz
Światło: Kamil Urbanowicz
Dźwięk: Marcin Dobijański
Kierowniczka produkcji: Ewa Otomańska
Produkcja: Teatr CHOREA, Fabryka Sztuki w Łodzi
Wydarzenie odbyło się w ramach projektu Przestrzenie Sztuki.
Projekt "Przestrzenie Sztuki" jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
Projekt "Przestrzenie Sztuki" dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

 

* Spektakle i koncerty Teatru CHOREA zagrane na żywo w sezonie 2020/21 (od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2021):

1. Video-performance "W wieży zamknięta", w reżyserii Julii Jakubowskiej
data: 3 października 2020
miejsce: Festiwal Alternatywne Spotkania Teatralne „Klamra”, Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "OD NOWA", Toruń 


2. Spektakl "ja, bóg", w reżyserii i wykonaniu Tomasz Rodowicza i Joanny Chmieleckiej

data: 3 października 2020
miejsce: Festiwal Alternatywne Spotkania Teatralne „Klamra”, Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "OD NOWA", Toruń 


3. Premiera spektaklu "Schulz: Pętla", w reżyserii Konrada Dworakowskiego
data: 18 października 2020
miejsce: scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi


4. Premiera spektaklu "Księżniczki", w reżyserii Julii Jakubowskiej
data: 30 i 31 października 2020
miejsce: scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi


5. Spektakl "Księżniczki", w reżyserii Julii Jakubowskiej

data: 13 marca 2021
miejsce: scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi 


6. Premiera spektaklu „Powinniśmy być... Impresja na kilka czasowników”, w reżyserii Janusza Adama Biedrzyckiego i Wiktora Moraczewskiego
data: 29 maja 2021
miejsce: scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi, w ramach Akcji Dotknij Teatru 2021 pt. „Obecność” - łódzkich obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru


7. Spektakl „Powinniśmy być... Impresja na kilka czasowników”, w reżyserii Janusza Adama Biedrzyckiego i Wiktora Moraczewskiego

data: 5 czerwca 2021
miejsce: scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi


8. Premiera koncertu dla dzieci i dorosłych "Dzień Dobry Pinky Mouse!", w reżyserii Oli Shayi i Joanny Filarskiej
Premiera: 23 czerwca 2021
miejsce: scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi 


9. Premiera performance'u "Śmierć na gruszy"
data: 20 sierpnia 2021
miejsce: scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywyw 2021: Spotkanie / Wspólnota / Święto


10. Premiera performance'u plenerowego "Sekundowa wspólnota"
data: 22 sierpnia 2021
miejsce: dziedziniec Fabryki Sztuki w Łodzi, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywyw 2021: Spotkanie / Wspólnota / Święto


11. Spektakl „Schulz: Pętla”, w reżyserii Konrada Dworakowskiego
data: 24 sierpnia 2021 (wydarzenie na żywo)
miejsce: scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2021: Spotkanie / Wspólnota / Święto


12. Spektakl "Księżniczki", w reżyserii Julii Jakubowskiej

data: 25 sierpnia 2021 (wydarzenie na żywo)
miejsce: scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2021: Spotkanie / Wspólnota / Święto


13. Spektakl „Powinniśmy być... Impresja na kilka czasowników”, w reżyserii Wiktora Moraczewskiego, Janusza Adama Biedrzyckiego

data: 26 sierpnia 2021
miejsce: Scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2021: Spotkanie / Wspólnota / Święto


14. Koncert "Dzień Dobry Pinky Mouse!", w reżyserii Oli Shayi i Joanny Filarskiej

data: 29 sierpnia 2021 (wydarzenie na żywo)
miejsce: sala A_22, Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2021: Spotkanie / Wspólnota / Święto

 

* Wyjazdy Teatru CHOREA w sezonie 2020/21 (od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2021):


Krajowe:

1. Video-performance "W wieży zamknięta" Teatru CHOREA, w reżyserii Julii Jakubowskiej
data: 3 października 2020
miejsce: Festiwal Alternatywne Spotkania Teatralne „Klamra”, Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "OD NOWA", Toruń 

2. Spektakl "ja, bóg" Teatru CHOREA, w reżyserii i wykonaniu Tomasz Rodowicza i Joanny Chmieleckiej
data: 3 października 2020
miejsce: Festiwal Alternatywne Spotkania Teatralne „Klamra”, Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "OD NOWA", Toruń 


Zagraniczne:

1. Intensywne mistrzowskie warsztaty Teatru CHOREA
data: 22 lutego - 3 marca 2021
miejsce: Osijek i Zagrzeb, Chorwacja
Odpowiadając na zaproszenie dwóch chorwackich uczelni: Akademija za umjetnost i kulturu / The Academy of Arts and Culture w Osijek oraz Academy of Dramatic Art / Academy of Fine Arts / Academy of Music w Zagrzebiu - Janusz Adam Biedrzycki i Tomasz Rodowicz z Teatru CHOREA przeprowadzili intensywne sesje autorskich warsztatów teatralnych dla studentów obu Akademii.

 

* Pandemia - informacje o premierach, projektach i wydarzeniach zrealizowanych on-line i prezentowanych w sieci, w sezonie 2020/21 (od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2021):


1. Internetowa premiera płyty "Gilgamesz", muzyka: Tomasz Krzyżanowski
Premiera: 28 października 2020, https://www.gilgamesz.com
Muzyka: Tomasz Krzyżanowski
Chór: Joanna Chmielecka, Hubert Domański, Sandra Gierzek, Dominika Jarosz, Majka Justyna, Joanna Kłos, Milena Kranik, Tomasz Krzyżanowski, Sean Palmer, Kuba Pałys, Anna Redlin, Justyna Sobieraj-Bednarek, Elina Tonera
Altówka: Paweł Odorowicz
Kontrabas: Wojciech Traczyk
Instrumenty perkusyjne: Hubert Zemler
Kwartet smyczkowy Befane: skrzypce - Kamila Wójcicka-Maciaszczyk, skrzypce - Małgorzata Kwaśniak, altówka - Małgorzata Sielatycka-Sobczyk, wiolonczela - Zofia Łęczycka
Wykorzystano fragmenty tekstów w tłumaczeniu: Krystyny Łyczkowskiej, Piotra Puchty, Magdaleny Kapełuś i Roberta Stillera
Nagrań płyty dokonano w Studio Tonn w Łodzi
Realizacja nagrań, miks i mastering: Krzysztof Tonn, Maciej Staniecki
Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury, w ramach programu Kultura w sieci.


2. Premiera online spektaklu "Księżniczki", w reżyserii Julii Jakubowskiej
Premiera: 6 stycznia 2021, platforma VOD portalu ewejściowki.pl
Reżyseria i scenariusz: Julia Jakubowska
Księżniczki: Katarzyna Gorczyca, Małgorzata Lipczyńska, Anna Maszewska
Scenografia i kostiumy: Anna Adamiak
Charakteryzacja: Daria Szymańska / Alicja Dębowska
Muzyka: Piotr Matula
Światło: Tomasz Krukowski
Dźwięk: Marcin Dobijański
Video: Norbert Serafin, Jakub Urbański
Zdjęcia: Agnieszka Cytacka Fotografia
Plakat/baner: Katarzyna Jasińska / Gra-Fika
Produkcja: Teatr CHOREA
Partnerzy: UMŁ, Fabryka Sztuki, Harnam, Ośrodek Kultury Górna
Premiera spektaklu: 30, 31 października 2020, scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi, w ramach Stypendium Artystycznego Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi.
Realizacja filmu: Rami Shaya / Hollybaba
Operatorzy kamer: Rami Shaya, Marcin Korbus
Montaż dźwięku: Paweł Odorowicz
Dofinansowano w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.


3. Projekt "POGRANICZE KULTUR. Teatr CHOREA w dialogu z Ukrainą":

- Filmowa premiera spektaklu "Tragedia Jana", w reżyserii Waldemara Raźniaka
Film: Hollybaba
data: 8 grudnia 2020
miejsce transmisji: Lwowski Akademicki Teatr im. Łesia Kurbasa, Lwów, Ukraina

- Filmowa premiera spektaklu "Schulz: Pętla", w reżyserii Konrada Dworakowskiego
Film: Hollybaba
data: 8 grudnia 2020
miejsce transmisji: Lwowski Akademicki Teatr im. Łesia Kurbasa, Lwów, Ukraina 

- Filmowa premiera spektaklu "ja, bóg", w reżyserii Joanny Chmieleckiej i Tomasz Rodowicza
Film: Waldemar Raźniak (reżyseria), Bartosz i Krzysztof Sieniawscy (operatorzy, montaż)
data: 10 grudnia 2020
miejsce transmisji: Lwowski Akademicki Teatr im. Łesia Kurbasa, Lwów, Ukraina 

- Spotkanie online z artystami Teatru CHOREA
data: 10 grudnia 2020
miejsce transmisji: Lwowski Akademicki Teatr im. Łesia Kurbasa, Lwów, Ukraina

- Premiera online filmowej wersji spektaklu "Tragedia Jana", w reżyserii Waldemara Raźniaka
Film: Hollybaba
data: 09 grudnia 2020
miejsce transmisji: stronie internetowa projektu „Pogranicze kultur”: http://pohranychchyateatru.com

- Premiera online filmowej wersji spektaklu "Schulz: Pętla", w reżyserii Konrada Dworakowskiego
Film: Hollybaba
data: 10 grudnia 2020
miejsce transmisji: stronie internetowa projektu „Pogranicze kultur”: http://pohranychchyateatru.com 

- Premiera online filmowej wersji spektaklu "ja, bóg" w reżyserii Joanny Chmieleckiej i Tomasz Rodowicza
Film: Waldemar Raźniak (reżyseria), Bartosz i Krzysztof Sieniawscy (operatorzy, montaż)
data: 11 grudnia 2020
miejsce transmisji: stronie internetowa projektu „Pogranicze kultur”: http://pohranychchyateatru.com 

- Międzynarodowa konferencja naukowa online "Ukraina - Polska: pogranicze kultur teatralnych"
data: 11 grudnia 2020
miejsce: Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki / transmisja internetowa

- Pokazy filmowych wersji spektakli "Tragedia Jana", Schulz: Pętla", "ja, bóg" oraz spotkanie online z artystami Teatru CHOREA
data: 26 grudnia 2020
miejsce transmisji: Kijowski Akademicki Teatr „Złote Wrota”, Kijów, Ukraina

Dofinansowano w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty”. Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.


4. Spektakl "Schulz: Pętla", live stream ze sceny Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi, w reżyserii Konrada Dworakowskiego
Film: Hollybaba
data: 16 grudnia 2020
miejsce transmisji: platforma VOD portalu ewejściowki.pl
Dofinansowano w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 


5. Instalacja performatywna „Schulz: Skrawki” online, w reżyserii Konrada Dworakowskiego

Film: Hollybaba
data: 18 lutego 2021 i 20 - 28 marca 2021
miejsce transmisji: platforma VOD portalu ewejściowki.pl


6. Spektakl "Schulz: Pętla" online, w reżyserii Konrada Dworakowskiego

Film: Hollybaba
data: 18 lutego 2021 i 20 - 28 marca 2021
miejsce transmisji: platforma VOD portalu ewejściowki.pl


7. Spektakl "Salto mortale" online, w wykonaniu Majki Justyny z Teatru CHOREA, w choreografii Joanny Jaworskiej-Maciaszek

Film: Hollybaba
data: 11 lutego 2021
miejsce transmisji: platforma VOD portalu ewejściowki.pl 


8. Spektakl "iGeneration?" online, w reżyserii Janusza Adama Biedrzyckiego, w wykonaniu Młodzieżowej Grupy Teatralnej Teatru CHOREA

Film: Hollybaba
data: 4 lutego 2021
miejsce transmisji: platforma VOD portalu ewejściowki.pl


9. Spektakl „Schulz: Pętla” online, w reżyserii Konrada Dworakowskiego

Film: Hollybaba
data: 24 sierpnia 2021
miejsce: kanał Teatru CHOREA na You Tube, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2021: Spotkanie / Wspólnota / Święto


10. Spektakl "Księżniczki" online, w reżyserii Julii Jakubowskiej

Film: Hollybaba
data: 25 sierpnia 2021
miejsce: kanał Teatru CHOREA na You Tube, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2021: Spotkanie / Wspólnota / Święto


11. Koncert "Dzień Dobry Pinky Mouse!" online, w reżyserii Oli Shayi i Joanny Filarskiej
Film: Hollybaba
data: 29 sierpnia 2021
miejsce: kanał Teatru CHOREA na You Tube, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2021: Spotkanie / Wspólnota / Święto

 

* Pandemia - wydarzenia odwołane z powodu obostrzeń:

Spektakl "Schulz: Pętla", w reżyserii Konrada Dworakowskiego
Spektakl odwołany w związku z komunikatem rządowym nakazującym zamknięcie placówek kultury: teatrów, oper, filharmonii, muzeów i kin.
data: 20 marca 2021
miejsce: scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi

 

* Nagrody i wyróżnienia dla Teatru CHOREA w sezonie 2020/2021: 

Cztery produkcje Teatru CHOREA: video-performance "W wieży zamknięta" i spektakl "Księżniczki" w reżyserii Julii Jakubowskiej, a także instalacja performatywna "Schulz:Skrawki" i spektakl "Schulz: Pętla" w reżyserii Konrada Dworakowskiego, zostały wyróżnione w przeglądzie najciekawszych łódzkich inicjatyw kulturalnych w 2020 roku, opublikowanym przez Magazyn Kulturalny "Kalejdoskop.

 

fot. Hollybaba

 

x
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach Teatru Chorea zarejestruj się.