Przestrzenie Sztuki

Przestrzenie Sztuki

01.06-31.12.2021
Fabryka Sztuki w Łodzi

Z radością informujemy, że Fabryka Sztuki w Łodzi, w partnerstwie z Teatrem CHOREA, rozpoczęła realizację nowego projektu społeczno-edukacyjno-artystycznego "Przestrzenie Sztuki", w ramach ogólnopolskiego programu, rozwijanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Muzyki i Tańca, pod skrzydłami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Projekt finansowany jest również ze środków Urzędu Miasta Łodzi.


* O OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE

Program "Przestrzenie Sztuki" ukierunkowany jest na kompleksowe rozwiązanie podstawowych problemów hamujących rozwój polskich środowisk twórczych, takich jak: niewystarczająca infrastruktura, ograniczone możliwości tworzenia i regularnego prezentowania projektów artystycznych, niewielka wymiana artystyczna między ośrodkami regionalnymi, odpływ polskich artystów za granicę spowodowany brakiem możliwości rozwoju w kraju i niski dostęp publiczności do oferty artystycznej w poszczególnych regionach.

"Przestrzenie Sztuki" to pilotażowy program powołania ogólnopolskich, interdyscyplinarnych centrów kultury, prowadzonych we współpracy ministerstwa, samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni artystycznych i sektora prywatnego, opierających się na istniejących instytucjach kultury. Idea programu opiera się na filarach: artystycznym, edukacyjnym, społecznym i prozdrowotnym. Trwająca obecnie edycja obejmuje powołanie na terenie Polski kilku operatorów Przestrzeni Sztuki, których działania skupią się na wsparciu i organizacji działań teatralnych i tanecznych. Program ma charakter interdyscyplinarny i włączający różne dziedziny działalności artystycznej. Zapewnia przestrzeń z odpowiednią infrastrukturą do tworzenia prezentacji dla lokalnych środowisk artystycznych, a zarazem w jego ramach prowadzona jest działalność edukacyjna i animacyjna, angażująca społeczności lokalne. 

Program "Przestrzenie Sztuki" działa obecnie w 7 polskich miastach:  Katowicach, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Rzeszowie i Zielonej Górze.

W Łodzi program "Przestrzenie Sztuki" realizuje dwóch operatorów:
- Operatorem programu "Przestrzeni Sztuki - Teatr" jest Fabryka Sztuki w Łodzi.
- Operatorem programu "Przestrzenie Sztuki - Taniec" jest Materia.

Więcej informacji

 

* O DZIAŁANIACH FABRYKI SZTUKI I TEATRU CHOREA

Podczas realizacji zadania planujemy organizację licznych wydarzeń adresowanych do twórców teatru offowego, lokalnej społeczności i łódzkiego środowiska artystycznego zainteresowanego wsparciem dla swoich działań. Podczas trwania projektu chcielibyśmy zaprosić do włączenia się w organizowane przez nas inicjatywy:

1. SZKLARNIA - INKUBATOR TEATRALNY - Konkurs dla teatrów offowych regionu łódzkiego

2. WŁĄCZ SIĘ! - SIECIOWANIE TEATRÓW OFFOWYCH z regionu łódzkiego

3. FABRYKA LOKALNIE - działania społeczno edukacyjne na terenie Łodzi

4. Działania artystyczne o charakterze edukacyjno-profesjonalizującym
- Projekt "Śmierć na gruszy" w reżyserii Łukasza Kosa, 
- Działania zespołu "Kronik Sejneńskich" z Ośrodka Pogranicza Sztuk Kultur i Narodów w Sejnach,
- Projekt "Ja jestem pamięcią. Kilka szkiców scenicznych o Łemkach" w reżyserii Wojciecha Farugi.

Więcej informacji

Facebook

 

1. SZKLARNIA - INKUBATOR TEATRALNY - Konkurs dla artystów niezależnych i  teatrów offowych regionu łódzkiego

Konkurs skierowany jest do grup teatru niezależnego zainteresowanych rozwojem i możliwością stworzenia autorskiego projektu. Oprócz udostępnienia przestrzeni Fabryki Sztuki na próby i prezentacje artystyczne, zwycięzca może liczyć na kompleksowe wsparcie w procesie tworzenia autorskiego projektu. W wyniku ogłoszonego naboru zostaną wyłonione 3 grupy teatralne, które będą miały możliwość samodzielnej pracy nad własnym spektaklem teatralnym. Grupy uczestniczyć będą m.in. w warsztatach prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów Teatru CHOREA, w spotkaniach ze specjalistami zajmującymi się reklamą i promocją, spotkaniach w teatrach instytucjonalnych oraz spotkaniach z grafikami w agencjach reklamowych. Projekt zakłada możliwość wyposażenia młodych artystów w narzędzia do samodzielnej pracy oraz zaplecze lokalowe i finansowe. W ramach konkursu oferujemy 3 pakiety wsparcia dla twórców teatralnych:

PAKIET PODSTAWOWY:
- wsparcie produkcji i prezentacji spektaklu w siedzibie beneficjenta,
- pakiet warsztatów i konsultacji artystycznych oraz szkoleń z organizacji wydarzeń.

PAKIET ROZSZERZONY:
- 10 000 PLN oraz wsparcie produkcji i prezentacja spektaklu w Fabryce Sztuki w Łodzi,
- pakiet warsztatów i konsultacji artystycznych oraz szkoleń z zakresu organizacji wydarzeń.

PAKIET PEŁNY:
- 10 000 PLN oraz wsparcie produkcji i prezentacja spektaklu w Fabryce Sztuki w Łodzi,
- pakiet warsztatów i konsultacji artystycznych oraz szkoleń z zakresu organizacji wydarzeń,
- udostępnienie przestrzeni na próby na terenie Fabryki Sztuki w Łodzi. 

-> Formularz konkursowy
-> Regulamin konkursu

Termin zgłoszeń upływa 26 lipca 2021, o godzinie 23:59.
Pytania prosimy wysyłać na adres mailowy: szklarnia@fabrykasztuki.org

Więcej informacji
Wydarzenie na Facebooku

Wyniki konkursu "SZKLARNIA - INKUBATOR TEATRALNY"

 

2. WŁĄCZ SIĘ! - Sieciowanie teatrów offowych z regionu łódzkiego

Czujesz się Off? Włącz się! Zapraszamy grupy teatrów niezależnych w regionie do dołączenia do bazy teatrów offowych regionu łódzkiego. We współpracy z Ogólnopolską Offensywą Teatralną pragniemy stworzyć sieć kontaktów, w celu wsparcia, wymiany doświadczeń i obserwacji amatorskiego ruchu teatralnego w regionie łódzkim. Po zapisaniu się do bazy, grupa będzie mogła liczyć na darmową ofertę warsztatową z wybranej przez siebie dziedziny oraz udział w organizowanych spotkaniach i konferencjach liderów teatrów offowych. 

-> Formularz zgłoszeniowy

 

3. FABRYKA LOKALNIE - działania społeczno edukacyjne na terenie Łodzi

"Fabryka Lokalnie", to segment działań społeczno-edukacyjnych, adresowanych do dzieci, młodzieży i seniorów. W ramach planowanych akcji odbędą się liczne warsztaty, wydarzenia plenerowe oraz szkolenia.

Do tej pory zrealizowaliśmy dwa wydarzenia: "Dzień Dziecka na Abramce!" i "Święto Łodzi na Abramce". Wszystkie planowane przez nas aktywności mają na celu aktywizację i edukację mieszkańców Łodzi.

"Dzień Dziecka na Abramce!" - zdjęcia: Agnieszka Cytacka fotografia
"Dzień Dziecka na Abramce!" - film: HOLLYBABA
- "Święto Łodzi na Abramce!" - zdjęcia: Tomasz Ogrodowczyk

 

 

Organizator: Fabryka Sztuki w Łodzi
Współorganizatorzy: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Partner: Teatr CHOREA

 

Projekt "Przestrzenie Sztuki" jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

PS 2021 belka poziom

 

Projekt "Przestrzenie Sztuki" dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

 logo wer horyzont zhaslem pl kolor rgb

 

 

 

x
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach Teatru Chorea zarejestruj się.