Warsztaty z Piotrem Borowskim / Perspektywy 2017

Warsztaty z Piotrem Borowskim / Perspektywy 2017

13.05.2017
Fabryka Sztuki w Łodzi

Zapraszamy na warsztaty teatralne pt. "Wspólna przestrzeń naszych uczuć" prowadzone przez Piotra Borowskiego ze Studium Teatralnego w Warszawie, w ramach Festiwalu Perspektywy 2017: Teatr - awangarda w działaniu

data: 13 maja 2017 (sobota)
godzina: 12:00 – 15:00 
miejsce: sala warsztatowa w niskim budynku Fabryki Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
prowadzący: Piotr Borowski (Studum Teatralne / Warszawa)
uczestnicy: warsztat kierowany do wszystkich osób zainteresowanych teatrem
wiek uczestników: 18+
liczba uczestników: 15 osób
dodatkowe informacje: na warsztaty prosimy zabrać wygodny, nie krępujący ruchów strój do ćwiczeń fizycznych i lekkie obuwie na zmianę
koszt: 70 zł
rezerwacje: 
mailowo: chorea.warsztaty@gmail.com
telefonicznie: +48 506 103 207 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-17:00)


OPIS WARSZTATU: 

"Wspólna przestrzeń naszych uczuć"

Piotr Borowski: Studium Teatralne ma za sobą wiele lat działalności bogatej w różnorodne doświadczenia i pomimo licznych zmian i ciągłych przeobrażeń jest w tej pracy coś, co jak linia przewodnia nieustannie nam towarzyszy. Tak jak na początku, tak i teraz, szukając spełnienia w teatrze, stoimy w obliczu pytania o obecność aktora na scenie, o to, co się wydarza tu i teraz; szukając spełnienia w życiu, pytamy się, czym jest nasza obecność, nasze bycie – bycie samemu, bycie z innymi i wobec innych. Chcemy choć trochę zbliżyć się do tajemnicy i, pracując razem, poczuć niejako na sobie muśnięcie prawdy.
Zawsze pojmowałem teatr jako działanie komplementarne i jako miejsce, które może sprzyjać wewnętrznemu rozwojowi człowieka.
Po 20 latach stało się dla mnie jasne, że to, co w tej pracy najważniejsze, nie może podlegać metodzie; że trening, próby, praca indywidualna i spektakle są żywe tylko wtedy, gdy otwierają wrota w nieznane.
Wiele starych tradycji mówi o tym, że nasza epoka, to wiek kłótni i hipokryzji. W takim czasie czuję szczególnie głęboką potrzebę dzielenia się z innymi swoim wieloletnim doświadczeniem. Jak iść „pod prąd” i paradoksalnie nie tracić, lecz nawiązywać kontakt z rzeczywistością? 

Zajęcia, które poprowadzę, będą toczyły się dwoma nurtami:
1 – praca nad jakością naszej obecności: nad jej organicznością, nad impulsem, klarownością myśli i intencji; nad wrażliwością i ruchem, który świadomie przejawia się poprzez ciało.
2 – wspólna kreacja, w której za punkt odniesienia posłuży nam Burza Williama Szekspira.


INFORMACJE O PROWADZĄCYM:

Piotr Borowski - aktor i reżyser teatralny. Twórca niezależnej warszawskiej sceny Studium Teatralne. W działalność teatralną zaangażowany jest od 1975 roku, kiedy związał się z teatrem "Laboratorium" Jerzego Grotowskiego. Brał udział m.in. w „Special Project” - projekcie organizowanym w ramach programu kultury czynnej oraz w przygotowaniach i realizacji Uniwersytetu Poszukiwań Teatru Narodów we Wrocławiu. W latach 1977-1983 był aktorem i muzykiem w grupie teatralnej "Gardzienice". W 1980 roku wraz z innymi członkami zespołu zrealizował własne przedstawienie „Już odchodzimy”, które było pokazywane podczas trzymiesięcznego projektu „Wyprawa zimowa” organizowanego w okolicach Białegostoku. Po wyjeździe do Włoch, w latach 1985-1993, Borowski pracował w Ośrodku Jerzego Grotowskiego ("Workcenter of Jerzy Grotowski") w Pontederze, gdzie współpracował m.in. z Thomasem Richardsem. W 1995 roku prowadził warsztaty teatralne w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. W 1996 roku założył niezależną grupę teatralną Studium Teatralne. Ze Studium Teatralnym zrealizował do tej pory przedstawienia: „Miasto”, „Północ”, „Człowiek”, „Parsifal”, „Hamlet”, „Henryk Hamlet Hospital (H. H. H.)”, „Król kier znów na wylocie”, „Linia powrotu”, „Co się stało z naszą bajką?”, „Szepty ziemi”, „Party: take (a)part”, „Deadline”. Prowadził warsztaty teatralne dla aktorów i studentów szkół artystycznych w Brazylii, Anglii, Wenezueli, we Włoszech, Kolumbii, Szwecji, Białoruś oraz w Polsce. Jest także autorem filmu dokumentalnego „Koniec pieśni” (2007). Historia związana z powstawaniem filmu zaczęła się na przełomie 1980 i 1981 roku, kiedy Borowski z przyjaciółmi zorganizował „Wyprawę zimową”. Na taśmach magnetofonowych utrwalił wówczas śpiew spotykanych tam ludzi, także Białorusinów i Tatarów. W 2007 roku wrócił na Białostocczyznę, aby nagrania oddać wykonawcom lub ich rodzinom. Spotkania z mieszkańcami nagrywał. Powstał przejmujący film o ludziach i o ich świecie, który wraz z pieśniami odchodzi.

Warszawskie Studium Teatralne założył Piotr Borowski w 1995, po powrocie z Włoch, gdzie od 1986 do 1994 pracował z Jerzym Grotowskim - wcześniej był jednym ze współtwórców „Gardzienic”.
W 1997 r. wraz z zespołem powołał stowarzyszenie, które wynajęło pomieszczenie starej fabryki na Pradze Południe. Do dzisiaj jest to miejsce, w którym grupa pracuje, gdzie odbywają się próby, spektakle, warsztaty oraz spotkania z wybitnymi ludźmi teatru.
Od samego początku istnienia Studium Teatralnego grupa działa, jako niezależny zespół teatralny. Postawiła sobie za cel pogłębianie i szerzenie poczucia prawdy artystycznej, kładąc szczególny nacisk na to, żeby dotrzeć z tym przesłaniem do młodego pokolenia. Już od pierwszego spektaklu Studium Teatralne skupiło na sobie uwagę krytyki, autorytetów teatru, a także całego grona ludzi wywodzących się z różnych grup społecznych, których poruszyły przedstawienia zespołu. Komentując spektakle, mówiono o szczerym, niekoniunkturalnym przejęciu się problemami współczesności, w których centrum zawsze pozostaje człowiek poszukujący wyższego sensu; o szczególnej etyce pracy Studium Teatralnego, opartej na zespołowości i systematycznym, pełnym oddania wysiłku.
W dzisiejszych czasach, gdy zespoły teatralne bardzo szybko zamieniają się w sceny impresaryjne a ich praca często ogranicza się do krótkich przedsięwzięć, po których prędko ginie ślad, Studium Teatralne idzie inną drogą, drogą opierającą się na etosie zespołowości i ciągłej edukacji, co daje możliwości poszukiwania nowych środków wyrazu, pozwala na rozwój i dokonywanie artystycznych odkryć.
Studium Teatralne wielokrotnie występowało na festiwalach polskich i zagranicznych, między innymi: w USA, Szwecji, na Białorusi, we Włoszech, Wenezueli, Szwajcarii, Anglii, Rosji, Chorwacji, Niemczech, Francji, Mołdawii, Urugwaju, Argentynie, Kolumbii.


LINKI:

http://studiumteatralne.pl

https://www.facebook.com/steatralne/

https://www.instagram.com/steatralne/


REGULAMIN UDZIAŁU W WARSZTATACH:

- Pełna wpłata za warsztat musi być odnotowana na koncie bankowym Teatru CHOREA (organizatora) najpóźniej do 8 maja 2017.
- Numer konta bankowego: BPH SA 30 1060 0076 0000 3200 0092 1568 (IBAN: PL)
- W tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko uczestnika oraz nazwisko prowadzącego warsztat.
- Za rezygnację z warsztatu zgłoszoną do 8 maja 2017, Teatr CHOREAZ zwróci wpłatę na konto nadawcy. Rezygnacja zgłoszona po 8 maja 2017 oznacza brak możliwości odzyskania wpłaty.
- Organizator może wystawić fakturę VAT.
- W przypadku gdy nie zbierze się optymalna ilość uczestników ustalona z prowadzącym, warsztat zostaje odwołany, a wpłaty zwrócone na konto nadawcy.
- 8 maja 2017 Teatr CHOREA wyśle maile do wszystkich uczestników z informacją czy została utworzona grupa warsztatowa.
- Organizator ma prawo do odwołania warsztatów z przyczyn od niego niezależnych w późniejszym terminie. Zwracamy wtedy wszystkie opłaty na konta uczestników.
- Organizator zapewnia wodę, kawę i herbatę podczas warsztatów. Organizator nie zapewnia noclegów oraz posiłków uczestnikom warsztatów.

 

x
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach Teatru Chorea zarejestruj się.